Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - konserwacja pojazdów

Postępowanie nr sprawy DA.271.05.2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług /robót/ objętych zadaniem pn.: "KONSERWACJA MUZEALIÓW - POJAZDY".

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by