Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dymarki miedzichowskie 2

Postępowanie nr sprawy DA.271.11.2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: DYMARKI MIEDZICHOWSKIE NA SZLAKU WIKLINY.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by