Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - DOSTAWA REJESTRATORÓW WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY ORAZ NAWILŻACZY POWIETRZA

Postępowanie nr sprawy DA.271.03.2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie DOSTAW objętych zadaniem pn.: DOSTAWA REJESTRATORÓW WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY ORAZ NAWILŻACZY POWIETRZA. Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by