Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dostawa regałów

Postępowanie nr sprawy DA.271.09.2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostaw/usług objętych zadaniem pn.: "DOSTAWA REGAŁÓW - TECHNOLOGIA ROTACYJNA/KARUZELOWA ". Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 powered by