Ogłoszenie o przetarg nieograniczonym na wykonanie usług objętych zadaniem pn.: "OPRACOWANIE I DRUK WYDAWNICTW MUZEALNYCH NA ROK 2019"

Postępowanie nr sprawy DA.271.02.2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług objętych zadaniem pn.: "OPRACOWANIE I DRUK WYDAWNICTW MUZEALNYCH NA ROK 2019". Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by