Ogłoszenie o postępowaniu negocjacyjnym - eksploatacja miniinstalacji

Postępowanie nr sprawy DA.271.10.2018,

prowadzone w trybie NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM na wykonanie usług objętych zadaniem pn.: "Eksploatacja miniinstalacji do produkcji piwa i spirytusu owocowego w ramach ekspozycji stałych w MNRiPR-S w Szreniawie". Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by