Oferta pracy - asystent konserwatorski

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zatrudni:

asystenta konserwatorskiego  w Dziale Głównego Konserwatora Zbiorów

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe konserwatorskie (ukończone studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki)
 • umiejętności organizacyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność

 

Zakres obowiązków:

 • ocena stanu zachowania obiektów zabytkowych
 • typowanie eksponatów do prac konserwatorskich
 • realizacja prac związanych z zabezpieczaniem, konserwacją i restauracją muzealiów zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzealnictwie i konserwatorstwie
 • dokumentowanie działań konserwatorskich
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie objętym zadaniami Działu
 • uczestniczenie w opracowywaniu planów i sprawozdań
 • wprowadzanie nowych metod i technologii
 • udział w kosztorysowaniu prac oraz przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich

Mile widziane:

 • znajomość języka obcego angielskiego lub niemieckiego
 • prawo jazdy kat. B

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: muzeum@muzeum-szreniawa.pl  w terminie do 31.08.2018 r.  z dopiskiem „asystent konserwatorski”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminie.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie z siedziba w Szreniawie (kontakt : ul. Dworcowa 5 , 62-052 Szreniawa tel. (61)8107-629, email: muzeum@muzeum-szreniawa.pl 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez cztery miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały automatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie z siedzibą Szreniawie, Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki.


powered by