Oferta edukacyjna

Zgłoszenia na zajęcia i lekcje przyjmujemy pod numerem telefonu 61 81 81 211

 

Oferta edukacyjna w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie na rok szkolny 2019/2020

 

1. Zwierzęta w czterech porach roku (grupy przedszkolne i klasy 0 - 2)

Celem lekcji jest poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku i w świecie zwierząt, nabycie umiejętności kojarzenia nazw miesięcy z porą roku. Zajęcia przeprowadzane są na specjalnie w tym celu wykonanej wystawie stałej w bajkowej scenerii z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych. 

Czas trwania: ok.45min.

2. Leśne przedszkole (klasy 1-3)

Zajęcia poświęcone środowisku polnemu, leśnemu i wodno-błotnemu zwierząt. Uczeń zapozna się z takimi pojęciami jak: las, pole, łąka, jezioro oraz ze zwierzętami bytującymi w tych środowiskach. Lekcja odbywa się na wystawie stałej Muzeum w oparciu o prezentowane tam preparaty zwierząt i pomoce dydaktyczne.

Czas trwania: ok. 1 godz.

3. Czym jest las i jakie ma warstwy (klasy 3-6)

Miejscem lekcji jest wystawa stała Muzeum pt. „Środowisko leśne”. Głównymi zagadnieniami lekcji są: składniki lasu jako zbiorowiska organizmów, funkcje lasu i jego podział na warstwy z przyporządkowaniem zwierząt do poszczególnych warstw, a także znaczenie, jakie las ma dla kultury i cywilizacji człowieka. Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w grze edukacyjnej – „Warstwowa budowa lasu”.

Czas trwania: ok. 1 godz.

4. Po owocach i liściach je poznacie ( klasy 4-8)

Celem lekcji jest nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew na przykładzie parku muzealnego w Uzarzewie z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej. Uczestnicy otrzymają zeszyt do zajęć, z którego zaczerpną wiadomości o drzewach, ich cechach gatunkowych, a także o zasadach określania wieku drzew. Na końcu zeszytu są rebusy z ukrytymi nazwami drzew.

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

5. Jak sroczka Bystrooczka zwierzętom w lesie pomagała (klasy 1-3)

Śledząc przygody sroczki Bystrooczki, dzieci przypominają sobie podstawowe informacje na temat życia zwierząt w lesie, uświadamiają konieczność niesienia pomocy oraz rozwijają wyobraźnię. Na koniec zajęć konstruują własną historyjkę o przygodach zwierząt w lesie. 

Czas trwania: ok. 40 min.

6. Brałem udział w polowaniu na tura – opowiadanie z wyobraźni w oparciu o treść fragmentu powieści Krzyżacy (klasy 6 - 8)

Lekcja odbywa się w gabinecie myśliwskim. W jej trakcie uczestnicy poznają tradycje i zwyczaje związane z polowaniem, oglądają fragment filmu poświęcony polowaniu oraz pracują nad tekstem z powieści Krzyżacy, który mają samodzielnie uzupełnić. Uczniowie przed lekcją powinni poznać w zarysie treść Krzyżaków. 

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

7. W krainie zwierząt polarnych (grupy przedszkolne i klasy 1-3)

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci ze zwierzętami występującymi w Arktyce.  Dzieci poznają ich miejsce występowania oraz sposoby przystosowania do trudnych warunków. Na koniec zajęć wspólnie rozwiązują zagadki, co pomaga w utrwaleniu zdobytych wiadomości.

Czas trwania: ok. 1 godz.

8. Poznajemy zwierzęta z różnych krain ( klasy 5-8)

Zajęcia prowadzone są na wystawie prezentującej zwierzęta z pięciu kontynentów i dotyczą gatunków zwierząt występujących w poszczególnych krainach zoogeograficznych. Uczniowie poznają także gatunki zwierząt endemicznych, tj. występujących tylko na danym obszarze. Lekcja kończy się rozwiązywaniem testu z nabytych wiadomości.

Czas trwania: ok. 1 godz.

9. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy (klasy 3 - 8)

Lekcja odbywa się na wystawie stałej, w pawilonie egzotyki i jej głównym celem jest przybliżenie wiedzy w zakresie reakcji zwierząt na zmianę temperatury otoczenia w zależności od gatunku: zwierzęta zmiennocieplne i stałocieplne. Na zakończenie uczniowie biorą udział w grze edukacyjnej.

Czas trwania: ok. 1 godz.

10. W krainie mamutów i niedźwiedzi jaskiniowych (starsze grupy przedszkolne i klasy 1-3)

Podczas zajęć uczniowie przeniosą się do Europy epoki lodowcowej. Dowiedzą się jak wyglądali, gdzie mieszkali, jakimi posługiwali się narzędziami oraz jak zdobywali pożywienie nasi odlegli przodkowie. Poznają zwierzęta, które wyginęły, takie jak: mamut, niedźwiedź jaskiniowy czy nosorożec włochaty. Zajęcia kończą się zabawą w archeologa.

Czas trwania: ok. 1 godz.

11. W pustyni i w puszczy – śladami Stasia i Nel po Afryce (klasy 4 - 6)

W oparciu o powieść Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” oraz z wykorzystaniem wystawy prezentującej zwierzęta z krainy etiopskiej uczestnicy zajęć pogłębiają swoją wiedzę o Afryce i jej mieszkańcach. Na koniec zajęć wspólnie rozwiązują testy i krzyżówki w celu utrwalenia zdobytych wiadomości.

Czas trwania: ok. 1, 5 godz. 

12. „Ptasie rozmowy” z wykorzystaniem wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio” (grupy przedszkolne i klasy 1-3)

Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z odgłosami ptaków, ich rodzajami i specyfiką. Dzieci będą miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w odgadywaniu głosu poszczególnych ptaków.

Czas trwania: ok. 1 godz. 

13. Tajemnice ptasich gniazd i jaj (grupy przedszkolne i klasy 1-3)

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się w jakim celu , gdzie, z czego i kto buduje gniazda. Czy ptaki śpią w nich i czy wszystkie je budują. Poznają bogactwo ptasich jaj ich rozmiary i barwy. Na zakończenie wezmą udział w grze edukacyjnej.

Czas trwania: ok. 1 godz.

14. Ptak naszego godła (klasy 2-6)

Zajęcia mają na celu przybliżenie dziejów i zmian godła polskiego. Omówione zostaną rodzaje symboli narodowych i ich znaczenie. Podczas lekcji przedstawione będą również herby innych państw z wizerunkiem orła. 

Czas trwania: ok. 1 godz.

15. Nory, dziuple i ..., gdzie mieszkają zwierzęta (grupy przedszkolne i klasy 1-3)

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, gdzie i jak mieszkają różne gatunki zwierząt. Omówione zostanie naturalne środowisko m.in. sarny, dzika czy wiewiórki. Dzieci dowiedzą się również, w jaki sposób  zwierzęta budują swoje domy. Lekcji towarzyszą gry i zabawy edukacyjne.

Czas trwania: ok. 1 godz.

16. Niesamowity świat przyrody – rekordy wśród zwierząt (klasy 4-8)

Celem zajęć jest ukazanie wyjątkowych cech i zdolności zwierząt, rozszerzanie wiedzy na temat ciekawych zwyczajów wybranych zwierząt, poznanie sposobów przystosowania się do otaczających je warunków naturalnych. Na zakończenie lekcji zostanie przeprowadzony quiz na temat życia i zwyczajów zwierząt. 

Czas trwania ok.1 godz. i 15 minut.

Opłata za lekcję muzealną wynosi 70 zł od grupy  i bilet wstępu 6 zł od dziecka. Za zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych opłatność wynosi 50 zł od grupy i bilet wstępu 6 zł od dziecka. Maksymalna liczebność grupy – 25 osób. Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 70,- zł od grupy, przy dwóch grupach drugi przewodnik gratis.

 

Imprezy edukacyjne

1. Świąteczne spotkania z Mikołajem i reniferem przy saniach 

Prezentacja wystawy „Zwierzęta w czterech porach roku”, pogadanka o zwyczajach bożonarodzeniowych, wykonywanie ozdób choinkowych, poczęstunek piernikami. Na koniec spotkanie dzieci z Mikołajem przy saniach z reniferem i rozdawanie prezentów przygotowanych przez organizatorów wycieczki. 

 

 

 

2. Wielkanoc w Uzarzewie

Na wystawie „Zwierzęta w czterech porach roku” pogadanka o wydarzeniach w poszczególnych miesiącach wiosny, malowanie pisanek lub wykonywanie ozdób wielkanocnych, degustacja ciasteczek świątecznych, szukanie prezentów ukrytych przez zająca w parku.

Na zakończenie dla grup zainteresowanych - topienie marzanny w stawie.

 

 

 

3. Ziemia nasz wspólny dom

Warsztaty dla seniorów 

Podczas warsztatów seniorzy poznają zagadnienia dotyczące zanieczyszczeń środowiska i dowiedzą się, jak można pomóc naszej planecie w najbliższym otoczeniu, dzięki naszym indywidualnym działaniom. Na zakończenie warsztatów przewidziane są zajęcia plastyczne. 

 Czas trwania warsztatów 1godz. i 15 minut.

Koszt udziału w warsztatach:  6 zł od  dziecka i 50 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 75,- zł od grupy, przy dwóch grupach drugi przewodnik gratis.

 

Zgłoszenia grup przyjmujemy na godzinę 9:00, 11:00 i 13:00.

 

Urodziny w muzeum

Organizujemy spotkania urodzinowe dla dzieci do lat 10. Program i koszt warsztatów ustalamy indywidualnie z opiekunami.

Spotkania Rodzinne

Spotkania organizowane są dla rodzin z dziećmi w soboty, od marca do listopada, o godzinie 11:00. Koszt biletu rodzinnego wynosi 40 zł (dla 2 osób dorosłych + dzieci). Tematy zajęć do wcześniejszego uzgodnienia przy zgłoszeniu zamówienia.

Wielkanocne Opowieści - 4-5 kwietnia, godzina 11:00

Porozmawiamy o wielkanocnych zwyczajach, o tradycji święcenia pokarmów, poznamy historię pisanki, powiemy, co zgodnie z tradycją powinno znaleźć się na wielkanocnym stole, przypomnimy też humorystyczne zwyczaje śmigusa – dyngusa, nie zapomnimy o wielkanocnym zajączku przynoszącym dzieciom słodki upominek. Razem przygotujemy stroik na plastrze drewna, który ozdobi wielkanocne stoły w naszych domach.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 503 173 980

Materiały dla uczniów i nauczycieli


powered by