Oferta edukacyjna

Zgłoszenia na zajęcia i lekcje przyjmujemy pod numerem telefonu 61 81 81 211

 

Oferta edukacyjna w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie na rok szkolny 2018/2019

Spotkanie z Mikołajem i Śnieżynką

Świąteczne Spotkania z Mikołajem przy saniach – 3 - 19 grudnia 2018 r.

Prezentacja wystawy „Zwierzęta w czterech porach roku”, pogadanka o zwyczajach bożonarodzeniowych, wykonywanie ozdób choinkowych, poczęstunek piernikami. Na koniec spotkanie dzieci z Mikołajem przy saniach z reniferem i rozdawanie prezentów przygotowanych przez organizatorów wycieczki. 

Zgłoszenia grup przyjmujemy na godzinę 9:00, 11:00 i 13:00 pod nr tel. 61 8181211.Koszt udziału w warsztatach: 6,00 złotych od dziecka i 50 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w 2 grupach. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika  w cenie 70 zł od grupy, przy dwóch grupach drugi przewodnik gratis.

W ramach warsztatów jest bezpłatne zwiedzanie ekspozycji w powozowni i pawilonie egzotyki.

 

Ozdoby wielkanocne

Wielkanoc w Uzarzewie - 12 marca – 16 kwietnia 2019 r.

Program adresowany jest do wszystkich grup wiekowych i obejmuje: opowieść o zwyczajach i obrzędach wielkanocnych, wykonywanie tradycyjnych ozdób wielkanocnych, malowanie pisanek, poczęstunek dzieci ciasteczkami świątecznymi. Po zwiedzeniu ekspozycji muzealnych przewidziano topienie „Marzanny” w stawie na terenie naszego parku dla grup zainteresowanych taką atrakcją. Ponadto dla najmłodszych uczestników zaplanowano zabawę polegającą na szukaniu prezentów ukrytych przez „zająca” w parku.

Zgłoszenia grup przyjmujemy na godzinę 9:00, 11:00 i 13:00 pod nr tel. 61 8181211.Koszt udziału w warsztatach: 6,00 złotych od dziecka i 50 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w 2 grupach. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 70 zł od grupy, przy dwóch grupach drugi przewodnik gratis.

W ramach warsztatów jest bezpłatne zwiedzanie ekspozycji w powozowni i pawilonie egzotyki.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 61 81 81 211

 

Urodziny w Muzeum - malowanie samochodzika

URODZINY W MUZEUM - NOWOŚĆ!

Organizujemy spotkania urodzinowe dla dzieci w wieku do 10 lat. Proponujemy do wyboru kilka tematów zajęć dydaktycznych, połączonych z malowaniem gipsowych figurek zwierząt. Udostępniamy salę na przygotowanie poczęstunku dla dzieci i miejsce piknikowe w parku na ognisko.

Każde dziecko uczestniczące w imprezie urodzinowej otrzyma paszport podróżnika oraz książeczkę z zadaniami i łamigłówkami do dalszej zabawy w domu.

Program, czas i koszt spotkania ustalamy indywidualnie z zamawiającym.

 

 

LEKCJE MUZEALNE

Zwierzęta w czterech porach roku
(dzieci w wieku 4-8 lat)

Celem zajęć jest poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, nabycie umiejętności kojarzenia miesięcy z adekwatną porą roku. Zapoznanie się z cyklem życia dzikich zwierząt i jego elementami - wysiadywaniem jaj, narodzinami młodych, robieniem jesiennych zapasów.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

W krainie zwierząt polarnych
(grupy przedszkolne)

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci ze zwierzętami występującymi w Arktyce oraz sposobami ich przystosowania do trudnych warunków klimatycznych. Na koniec zajęć dzieci wspólnie rozwiązują zagadki, co pozwala w utrwaleniu zdobytych wiadomości.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Jak Sroczka Bystrooczka w lesie zwierzętom pomagała
(klasy 1-3)

Śledząc przygody Sroczki Bystrooczki, dzieci przypominają sobie podstawowe informacje na temat życia zwierząt w lesie, uświadamiają konieczność niesienia pomocy oraz rozwijają wyobraźnię. Na koniec zajęć dzieci same wymyślają własne opowiadania o przygodach zwierząt w lesie.

Czas trwania: ok. 40 min.

 

Ptasie rozmowy
(grupy przedszkolne, klasy 1-3)

Podczas  lekcji dzieci poznają charakterystyczne głosy wybranych ptaków słuchając nagrań z płyty, będą je naśladować i spróbują je nazwać. Dowiedzą się jakiego rodzaju informacje ptaki przekazują swoim głosem. Jako przykład rozmowy i kłótni pomiędzy ptakami wysłuchają wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Pod koniec lekcji obejrzą i poznają różne środowiska w jakich żyją ptaki oraz będą układać puzzle przedstawiające omawiane ptaki.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

W krainie mamutów i niedźwiedzi jaskiniowych
(grupy przedszkolne, klasy 1-3)

Lekcja prowadzona jest na wystawie pośród zabytków archeologicznych, gdzie dzieci poznają zwierzęta i ludzi epoki lodowcowej. Dowiedzą się, jak wyglądały i radziły sobie z zimnem mamuty, niedźwiedzie jaskiniowe i nosorożce włochate. Zobaczą jak wyglądał człowiek jaskiniowy i dlaczego musiał polować. Dowiedzą się na czym polega praca archeologa oraz same będą szukać „skarbów przeszłości” zakopanych w piasku.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Tajemnice ptasich gniazd i jaj
(grupy przedszkolne, kl. 1 - 3)

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się w jakim celu, gdzie, z czego i które ptaki budują gniazda, a także czy w nich śpią. Poznają bogactwo ptasich jaj, ich rozmiary i barwy.

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

Nory, dziuple i …, gdzie mieszkają zwierzęta
(grupy przedszkolne, klasy 1-3)

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, gdzie i jak mieszkają różne gatunki zwierząt. Omówione zostanie naturalne środowisko m.in. sarny, dzika czy wiewiórki. Dzieci dowiedzą się również, w jaki sposób zwierzęta budują swoje domy. Lekcji towarzyszą gry i zabawy edukacyjne.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Leśne Przedszkole
(klasy  2-3)

Zajęcia są poświęcone środowisku polnemu, leśnemu i wodno-błotnemu zwierząt. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z takimi pojęciami, jak: las, pole, łąka, jezioro oraz ze zwierzętami bytującymi w tych środowiskach. Lekcja odbywa się na wystawie stałej „Środowiska zwierząt” , zaaranżowanej w formie dioram.

Czas trwania: ok. 1 godz.

Ptak z naszego godła
(klasy 2-6)

Celem lekcji jest przybliżenie dziejów naszego godła narodowego i zdobywanie wiedzy o bieliku. Omówione zostaną  rodzaje symboli narodowych oraz ich znaczenie, poznamy też herby innych państw z wizerunkiem orła.

Czas trwania: ok. 1 godz.

Czym jest las i jakie ma warstwy
(klasy 3-6)

Lekcja odbywa się na wystawie stałej, pt.: „Środowisko leśne”. Głównymi zagadnieniami lekcji są: składniki lasu jako zbiorowiska organizmów, funkcje lasu i jego podział na warstwy z przyporządkowaniem zwierząt do poszczególnych warstw, a także znaczenie, jakie ma las dla życia człowieka .

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
(klasy 4-6)

Lekcja prowadzona jest na wystawie „Środowiska zwierząt” i opowiada o zwierzętach, które w różny sposób przygotowują się do przetrwania zimy. Na przykładzie wybranych zwierząt dzieci dowiedzą się - kto zapada w sen zimowy, kto chowa się w norach, kto zmienia futro na zimę, a kto gromadzi zapasy pożywienia. Na zakończenie dzieci będą kojarzyć wyrażenia gwary myśliwskiej z obrazkami przedstawiającymi zwierzynę.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Po owocach i liściach je poznacie
(klasy 4-6 i gimnazjaliści)

Celem lekcji jest nauka rozpoznawania gatunków drzew rosnących w muzealnym parku w Uzarzewie. Uczestnicy zajęć zapoznają się z ogólnymi wiadomościami o drzewach, ich cechami gatunkowymi, a także z metodami określania ich wieku.

Czas trwania ok. 1,5 godz.

 

Poznajemy zwierzęta różnych krain
(klasy 5-6, gimnazjaliści)

Zajęcia prowadzone są na wystawie stałej dotyczącej zwierząt występujących w czterech krainach zoogeograficznych. Uczniowie poznają także endemiczne gatunki zwierząt, tj. występujące tylko na danym obszarze. Zajęcia kończą się testem sprawdzającym zapamiętaną wiedzę.

Czas trwania: ok. 1 godz. 10 min.

 

W pustyni i w puszczy - śladami Stasia i Nel po Afryce
(klasy 4-6 i i gimnazjaliści)

Lekcja prowadzona jest w pawilonie z egzotycznymi zwierzętami. Razem z uczestnikami zajęć odbędziemy wędrówkę śladami Stasia i Nel po Czarnym Lądzie. Przypomnimy sobie bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza, ich przygody i zwierzęta napotkane podczas podróży. Będziemy zdobywać wiedzę o Afryce i zwierzętach afrykańskich oraz rozwiązywać zagadki, testy i krzyżówki.

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

Krzyżacy. Zbyszko poluje na niedźwiedzia
(klasy 1-2 gimnazjum)

Miejscem realizacji lekcji jest salon myśliwski w pałacu. Kanwą zajęć jest powieść Henryka Sienkiewicza pt.: „Krzyżacy”. Uczniowie utrwalają wiadomości o opisie: przedmiotu, postaci, zjawisk, sytuacji.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Brałem udział w polowaniu na tura. Opowiadanie z wyobraźni w oparciu o treść fragmentu powieści „Krzyżacy”
(młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna)

Lekcja odbywa się w salonie myśliwskim. W jej trakcie uczestnicy poznają tradycje i zwyczaje związane z polowaniem oraz pracują nad tekstem z powieści Krzyżacy, który mają samodzielnie uzupełnić. Uczniowie przed lekcją powinni poznać w zarysie treść Krzyżaków.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Pan Tadeusz
(klasy 1-3 gimnazjum)

Zasadniczymi celami lekcji jest poznawanie na kanwie „Pan Tadeusz” tradycji i zwyczajów związanych z polowaniem. Tematyka zajęć przybliża życie codzienne szlachty polskiej i może stanowić także uzupełnienie wiadomości z historii.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

 

 

Koszt zajęć edukacyjnych „Jak pory roku po świecie wędrowały”:

- 6zł od dziecka i 50 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób)

Koszt lekcji muzealnych:

- 6zł od ucznia i 70zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób)

W ramach zajęć edukacyjnych i lekcji muzealnych jest zwiedzanie wszystkich ekspozycji muzealnych.

Na życzenie klientów zapewniamy przewodnika - koszt 70zł od grupy. 


powered by