Nowe eksponaty w Muzeum

We wrześniu 2018 r. Muzeum zakupiło trzy ciągniki polskiej produkcji Ursus: C 325, C 330 i C 360. Zakup został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury oraz ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Zakupione egzemplarze uzupełniły kolekcję ciągników rolniczych eksponowaną na wystawie stałej Źródła energii w rolnictwie.

 

Ursus C 325

Ursus C 325, rok produkcji 1962.

Do prac nad prototypem lekkiego ciągnika oznaczonego  symbolem C 325 przystąpiono  w zakładach mechanicznych Ursus w roku w roku 1956 w roku 1967 przedstawiono prototyp modelu C-325. Do rozpoczęcia produkcji seryjnej ciągników doszło na przełomie roku 1959/1960. Produkcję tego modelu zakończono w roku zakończono w roku 1963, wyprodukowano około 26 280 sztuk tych ciągników.

 

Ursus C 330

Ursus C 330, rok produkcji 1969. 

Ciągniki Ursus C330 produkowano od roku 1967.  Był on następcą modelu C325 i C328. Produkcję tego modelu zakończono w roku 1987, od roku  1986 do 1993, produkowano również wersję C330M do tego czasu wyprodukowano około 330 000  sztuk tych ciągników. 

 

 

 

Ursus C 360

Ursus C 360, rok produkcji 1976.

Ciągniki Ursus C360 produkowano od roku 1976.  Był on następcą modelu C355. Produkcję  modelu  C 360 zakończono w roku 1994, od roku  1976 do zakończenia produkcji w 1994 roku, wyprodukowano około 282 000  sztuk tych ciągników.


powered by