Nekrolog

W dniu 15 marca 2020 r. zmarła 

mgr Bogusława Zielińska

długoletni pracownik Działu Księgowości Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie.

W naszych wspomnieniach pozostanie jako przykład człowieka posiadającego doskonałe kwalifikacje zawodowe, o niezrównanej pracowitości oraz o emanującej na co dzień życzliwości i ujmujących cechach charakteru.

Żegnając dobrą koleżankę, rodzinie i bliskim, składam w imieniu własnym oraz pracowników Muzeum wyrazy najgłębszego współczucia i żalu.

 

Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

dr Jan Maćkowiak


powered by