Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu

Oferta edukacyjna

I. LEKCJE MUZEALNE

 

Wosk (przedszkole, szkoła podstawowa)

Tematem lekcji jest wosk pszczeli, jego pochodzenie i zastosowanie. Uczestnicy samodzielnie wykonują świece z wosku pszczelego przy użyciu foremek odlewniczych.

Czas trwania: ok. 45 min.

 

Pieczęcie woskowe (przedszkole, szkoła podstawowa)

Na lekcji zostaną przedstawione reguły stosowania pisma kaligraficznego w książkach i i dokumentach rękopiśmiennych, sposoby wykonywania iluminacji i zdobienia inicjałów oraz rola pieczęci dawniej i współcześnie. Uczestnicy samodzielnie pieczętują dokumenty. 

Czas trwania: ok. 45 min.

 

Ul jako laboratorium chemiczne (szkoła podstawowa, gimnazja i licea) 

Lekcja wprowadza uczestników w życie pszczelej rodziny. Uczniowie  dowiadują się między innymi, czym pszczoły się żywią, jak się porozumiewają, jakie funkcje w ulu spełniają poszczególni członkowie pszczelej rodziny oraz jakie produkty pochodzą od pszczół.

Czas trwania: 45 min.

Praca w pasiece ( szkoła podstawowa, gimnazja)

W ramach lekcji przewidziane są : prelekcja o pasiece i produktach pszczelich. Uczeń poznaje budowę ula i jego obsługę, a także różne gatunki miodu pszczelego i innych produktów pszczelich.

Czas trwania: ok.45 min.

 

Rośliny miododajne  (szkoła podstawowa) 

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z budową kwiatów i rolą pszczoły miodnej oraz pszczół samotnic i trzmieli w ich zapylaniu. Na poletku demonstracyjnym uczniowie poznają gatunki roślin oraz ich wydajność miodową i okres kwitnienia.

Czas trwania: ok. 45 min.

 

Na czym dawniej pisano. Tabliczki woskowe (szkoła podstawowa, gimnazja) 

Zajęcia związane są z historią pisma wykonywanego na różnych materiałach pisarskich, ze szczególnym uwzględnieniem gliny i wosku. Uczniowie podczas lekcji będą mieli okazję pisania piórem (tzw. stilusem) na tabliczkach woskowych wykonanych współcześnie.

Czas trwania: ok. 45 min.

 

Zdobienie woskiem papieru i tkanin (szkoła podstawowa, gimnazja i licea)

Uczestnicy własnoręcznie wykonują zdobienia tkanin lub papieru różnymi technikami z wykorzystaniem wosku pszczelego.

Czas trwania: ok. 45 min.

 

Papier czerpany (szkoła podstawowa, gimnazja i licea)

Lekcja przedstawia historię papieru czerpanego- jego powstawanie, sposoby wytwarzania, oraz zastosowanie na przestrzeni dziejów. Integralnym elementem lekcji jest pokaz czerpania papieru przy aktywnym udziale uczestników. Uczestnicy poznają owady, które wykorzystują celulozę przy budowie gniazd.  

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

Lekcja na życzenie  

Możliwość zaproponowania dowolnego tematu lekcji z zakresu zainteresowań muzeum.

 

 

II. POKAZY I WARSZTATY

 

POKAZY WIELKANOCNE 

Warsztaty i pokazy dla dzieci i młodzieży szkolnej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) poświęcone tradycjom związanym z Wielkanocą.

Odbywa się corocznie w przedostatnim tygodniu przed Wielkanocą. 

 

POKAZY BOŻONARODZENIOWE 

Warsztaty i pokazy dla dzieci i młodzieży szkolnej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) poświęcone tradycjom związanym ze świętami Bożego Narodzenia.

Odbywają się corocznie w przedostatnim tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia. 

 

 

III. IMPREZY PLENEROWE

 

Piknik pszczelarski - Miodowe lato w Skansenie

Odbywa się corocznie w przedostatnia niedzielę sierpnia. 

Impreza  kulturalno- edukacyjna skierowana do wszystkich, którzy pragną poznać tajniki życia pszczół, powstawania miodu i pracy pszczelarza.


powered by