Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie

Zbiory i ekspozycje

W pomieszczeniach pałacu znajduje się ekspozycja poświęcona historii łowiectwa – tej bardzo odległej, odtworzonej na podstawie wykopalisk, a także tej całkiem bliskiej, sięgającej XX wieku. W dziale archeologicznym wyeksponowane są narzędzia, jakimi posługiwali się pierwsi myśliwi. Ukazane są również dawne techniki myśliwskie oraz broń, akcesoria i trofea łowieckie. W salach ekspozycyjnych i w salonie myśliwskim zobaczyć można wyroby sztuki inspirowanej łowiectwem. W stajni-wozowni przedstawiono środowiska zwierząt łownych z gatunkami charakterystycznymi dla Wielkopolski oraz wystawę dla dzieci "Zwierzęta w czterech porach roku". W nowym pawilonie mieści się wystawa trofeów egzotycznych pozyskanych przez Adama Smorawińskiego oraz kolekcja 78 gatunków papug.

Muzeum posiada bibliotekę liczącą ponad tysiąc woluminów obejmujących książki i czasopisma o tematyce przyrodniczej i łowieckiej.

 

 

 

OD KAMIENIA DO KUSZY

Wystawa archeologiczna przedstawiająca rozwój łowiectwa w epoce kamienia brązu i żelaza. Prezentowana z tego okresu broń obejmuje : toporki, młotki, krzemienne noże, groty do strzał i oszczepów. Na wystawie zwraca uwagę scena polowania neandertalczyków na niedźwiedzia.

 

 

 

DAWNE I WSPÓŁCZESNE METODY POLOWAŃ

Wystawa przybliża problematykę łowiecką w ujęciu historycznym prezentując dawne sposoby polowań. Ukazuje moment w którym łowiectwo przestaje być głównym sposobem utrzymania człowieka i poprzez znaczenie rekreacyjne staje się w końcu jednym ze sposobów ochrony przyrody polegającej na ochronie zwierząt zagrożonych wyginięciem i stałym czuwaniem nad populacją zwierząt łownych.

 

 

BROŃ I PRZYBORY MYŚLIWSKIE

Wystawa prezentuje broń z różnych okresów jej rozwoju. Najstarszym eksponatem jest strzelba z XVI wieku z zamkiem lontowym. W dalszej kolejności prezentowane są strzelby kapiszonowe oraz współczesna broń kulowa i kombinowana. Interesujący jest zestaw akcesoriów myśliwskich służących do elaboracji naboi, a wśród nich przyrządy do wyjmowania zdetonowanych spłonek i zakładania nowych, maszynki do zawijania łusek oraz prochownice, pasy do naboi i torby myśliwskie.

 

 

ŁOWIECTWO W SZTUCE

Wystawa ma na celu zilustrowanie oddziaływanie łowiectwa jako ważnej dziedziny aktywności człowieka w twórczości artystycznej (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne). Do najcenniejszych prac z dziedziny malarstwa należą obrazy : I. Zygmuntowicza – „Polowanie na łosie” i „Łosie na bagnie”, I. F. Hoffmama „Sarny” i „Jelenie” oraz W. Ganianiowskiego „Wilki”. Interesujące są również akwarele znanego poznańskiego ornitologa i zoologa – Jana Sokołowskiego.

 

 

 

SALON MYŚLIWSKI Z POCZĄTKU XX W.

Salon myśliwski, został wyposażony w meble z epoki. Na ścianach obok rozmaitych trofeów myśliwskich, takich jak parostki rogaczy, wieńce jeleni, szable dzika, czy ślimy muflona, wiszą obrazy o tematyce myśliwskiej, a biurko oblegają bibeloty z motywami łowieckimi. Broń myśliwska prezentowana jest na ozdobnym stojaku i w specjalnej szafie. Na podłodze rozścielone skóry mają świadczyć o myśliwskich sukcesach pana domu.

 

 

ANATOMIA POROŻY JELENIA

Na wystawie pokazano poszczególne fazy rozwoju w corocznym cyklu nakładania poroża oraz różne jego formy (szydlarze, czarcie widły, wieńce jednostronnie i dwustronnie koronne). Są też wieńce medalowe, a także zrzuty, z których wykonano ozdobny stojak. Ekspozycję uzupełnia okazały obraz Michała Wywiórskiego – „Krajobraz poranny z jeleniem”.

 

 

ŚRODOWISKA ZWIERZĄT ŁOWNYCH

W przestrzennych dioramach zaprezentowane są fragmenty naturalnego biotopu ptaków i ssaków charakterystycznych dla Wielkopolski. Wyeksponowane są następujące środowiska :polne, wodno-błotne i leśne – w scenerii letniej i zimowej. Szczególnie interesująca jest prezentacja gatunków podlegających ochronie prawnej. Są to : drop, wydra, bóbr, ptaki drapieżne i łabędź niemy. Uzupełnienie wystawy przyrodniczej stanowi ekspozycja ptaków pochodzących z wielkopolskich łowisk oraz kolekcja jaj ptasich licząca blisko 200 gatunków.

 

ZWIERZĘTA W CZTERECH PORACH ROKU

Wystawa dedykowana dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ekspozycja w bajkowy sposób ,przy akompaniamencie muzyki, recytacji i świateł, pokazuje jak zmienia się krajobraz w ciągu roku . W czterech krajobrazach umieszczono lalkowe alegorie pór roku i dwanaście lalek symbolizujących miesiące. Na wystawie znalazły się także zwierzęta (preparaty) w charakterystycznych dla danej pory roku sytuacjach, jak wysiadywanie jaj, narodziny młodych, czy robienie jesiennych zapasów.

  • Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

TROFEA EGZOTYCZNE Z KOLEKCJI ADAMA SMORAWIŃSKIEGO

Wystawa prezentuje osiągnięcia jednego z najwybitniejszych wielkopolskich myśliwych – Adama Smorawińskiego, który w kraju zdobył niemal wszystkie możliwe trofea, łącznie z żubrem. Skierował więc swoje zainteresowania na inne kraje i kontynenty (Afryka, Ameryka Północna). Niewątpliwie najcenniejsze trofea pochodzą właśnie z Afryki, a klejnotem całej kolekcji jest „wielka piątka afrykańska”, do której należy słoń, bawół, nosorożec, lew i lampart. Trofea z Kanady, to przede wszystkim drapieżniki: niedźwiedzie, wilk, kojot, ryś, rosomak i wspaniały medalion łosia o niespotykanych w Polsce rosochach

 

PAPUGI ŚWIATA

Kolekcja papug była gromadzona przez pracownię preparatorską z Przyszowic od 1980 do 2009 roku. Do Uzarzewa trafiła dzięki Fundacji Teresy i Adama Smorawińskich, która tę kolekcję zakupiła i przekazała w darze dla Muzeum w 2010 roku.

Kolekcja składa się ze stu okazów obejmujących 78 gatunków papug pochodzących z Afryki, Azji, Australii i Ameryki Południowej. Spośród innych ptaków papugi wyróżniają się zwykle efektownym, kolorowym ubarwieniem, silnym haczykowatym dziobem, mają dwa palce skierowane do przodu i dwa do tyłu, co pozwala im doskonale wspinać się po drzewach. Odżywiają się głównie pokarmem roślinnym.

 


powered by