Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie

Wystawy czasowe

Leszek Szewczyk (pierwszy z prawej) opowiada o swoich zbiorach
Kliknij!

W Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie 5 grudnia 2018 r otwarto dwie wystawy. Wystawę stałą poświęconą historii organizacji łowieckich na terenie Wielkopolski. Pokazane na tej wystawie świadectwa nieistniejących już dziś towarzystw łowieckich to przede wszystkim dokumenty, wydawnictwa, czasopisma, a także medale z okazji organizowanych wystaw łowieckich i pokazów trofeów myśliwskich.

Pierwsze Towarzystwo Łowcze powstało w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1860 roku i do wybuchu pierwszej wojny światowej powstały jeszcze 3 stowarzyszenia. W okresie międzywojennym prężnie działało Towarzystwo Łowieckie Prawidłowego Łowiectwa, Wielkopolski Związek Myśliwych i Wielkopolskie Stowarzyszenie Myśliwych. Wszystkie te stowarzyszenia włączyły się w jedną wspólną organizację, tworzącą obecnie Polski Związek Łowiecki.

 

Druga wystawa została zorganizowana z okazji 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego obrazuje działalność myśliwych na polu gospodarki łowieckiej, ochrony zagrożonych gatunków i ogólnie środowiska, a także w dziedzinie kultury poprzez wydawanie czasopism, publikację książek, propagowanie malarstwa, rzeźby i sztuki użytkowej o motywach łowieckich. Do działań kulturalnych można zaliczyć także organizowanie licznych wystaw o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Świadkami tej działalności są wszelkie dokumenty, dyplomy, legitymacje, fotografie, plakaty oraz książki i czasopisma. 

Wystawa powstała na bazie zbiorów wybitnego kolekcjonera, pana Leszka Szewczyka, który tę właśnie dziedzinę obrał sobie za cel swojego szlachetnego hobby. Przy okazji tej wystawy pan Leszek Szewczyk podarował dla Muzeum w Uzarzewie kilka oryginalnych plakatów łowieckich oraz cenny katalog z Pierwszej Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku.


powered by