Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie na rok szkolny 2021/2022

Zgłoszenia na zajęcia i lekcje przyjmujemy pod numerem telefonu 61 81 81 211 

 

FERIE W UZARZEWIE 

1. Ferie on-line 

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty on - line prowadzone w Muzeum Przyrodniczo – Łowieckim w Uzarzewie. 

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która zmusza nas do spędzenia ferii w domowym zaciszu przygotowaliśmy propozycję dla wszystkich, którzy chcą ciekawie spędzić ten trudny czas. Podczas zajęć stawiamy na świetną zabawę, ale także edukację i rozwój każdego dziecka. 

Proponowany temat warsztatów pozwoli uczestnikom przenieść się do świata gier i zabaw afrykańskich dzieci. Poznają ich ulubione zabawki i dowiedzą się z czego bardzo chętnie je wykonują. Okazuje się, że czasami zwykły plastikowy kubeczek może stać się świetnym elementem do wykonania bardzo interesujących przedmiotów służących do zabawy. Propozycja pracy plastycznej, którą uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie wykonać, pozwoli ćwiczyć dziecięce umysły i sprawność rączek. Najważniejsze jednak jest to, że zapewni sporą dawkę dobrej zabawy. 

 

 

 

PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI 

LEKCJE 

 

1. Zwierzęta w czterech porach roku 

Celem lekcji jest poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku i w świecie zwierząt, nabycie umiejętności kojarzenia nazw miesięcy z porą roku. Zajęcia przeprowadzane są na specjalnie w tym celu wykonanej wystawie stałej w bajkowej scenerii z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych.  

Czas trwania: ok.45min. 

 

2. W krainie mamutów i niedźwiedzi jaskiniowych (starsze grupy przedszkolne) 

Podczas zajęć uczniowie przeniosą się do czasów epoki lodowcowej. Dowiedzą się jak wyglądali, gdzie mieszkali, jakimi posługiwali się narzędziami oraz jak zdobywali pożywienie nasi odlegli przodkowie. Poznają zwierzęta, które wyginęły, takie jak: mamut, niedźwiedź jaskiniowy czy nosorożec włochaty. Zajęcia kończą się zabawą w archeologa. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

3. W krainie zwierząt polarnych 

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci ze zwierzętami występującymi w Arktyce.  Uczestnicy zajęć poznają ich miejsce występowania oraz sposoby przystosowania do trudnych warunków. Na koniec zajęć wspólnie rozwiązują zagadki, co pomaga w utrwaleniu zdobytych wiadomości. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

4. Tajemnice ptasich gniazd i jaj 

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się w jakim celu, gdzie, z czego i kto buduje gniazda. Czy ptaki śpią w nich i czy wszystkie je budują. Poznają bogactwo ptasich jaj ich rozmiary i barwy. Na zakończenie wezmą udział w grze edukacyjnej. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

5. Nory, dziuple i ..., gdzie mieszkają zwierzęta 

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, gdzie i jak mieszkają różne gatunki zwierząt. Omówione zostanie naturalne środowisko m.in. sarny, dzika czy wiewiórki. Uczesnicy dowiedzą się również, w jaki sposób  zwierzęta budują swoje domy. Lekcji towarzyszą gry i zabawy edukacyjne. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

Opłata za lekcję muzealną wynosi 75 zł od grupy i bilet wstępu 6 zł od dziecka (z wyjątkiem zajęć edukacyjnych "Zwierzęta w czterech porach roku" gdzie płatność wynosi 50 zł od grupy i bilet wstępu 6 zł od dziecka). Maksymalna liczebność grupy – 25 osób. Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 75,- zł od grupy, przy dwóch grupach drugi przewodnik gratis. 

 

IMPREZY EDUKACYJNE/WARSZTATY 

 

1. Świąteczne spotkania z Mikołajem i reniferem przy saniach (1.12.2021 – 17.12.2021) 

Prezentacja wystawy „Zwierzęta w czterech porach roku”, pogadanka o zwyczajach bożonarodzeniowych, wykonywanie ozdób choinkowych. Na koniec spotkanie dzieci z Mikołajem przy saniach z reniferem i rozdawanie prezentów przygotowanych przez organizatorów wycieczki.  

Zgłoszenia grup przyjmujemy na godzinę 9:00, 11:00 i 13:00. 

 

 

 

2. Wielkanoc w Uzarzewie (2.03.2021 – 31.03.2021)

Na wystawie „Zwierzęta w czterech porach roku” pogadanka o wydarzeniach w poszczególnych miesiącach wiosny, malowanie pisanek lub wykonywanie ozdób wielkanocnych, szukanie prezentów ukrytych przez zająca w parku. 

Na zakończenie dla grup zainteresowanych - topienie marzanny w stawie. 

Zgłoszenia grup przyjmujemy na godzinę 9:00, 11:00 i 13:00. 

 

 

 

3. Jesienne spotkania z przyrodą. Weź dymówkę na wędrówkę – jesienne podróże ptaków (7.9.2021 – 10.11.2021) 

Na zajęciach dzieci dowiedzą się jakie zmiany w przyrodzie zachodzą jesienią. Będą miały okazję zapoznać się z jesiennymi wędrówkami ptaków. Dowiedzą się, które odlatują najszybciej, gdzie one odlatują, dlaczego to robią i z jakimi problemami muszą się borykać podczas swoich podróży. W programie przewidziane są również warsztaty plastyczne i zabawy w parku. 

 

Koszt udziału w warsztatach: 6 zł od dziecka i 50 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 75,- zł od grupy, przy dwóch grupach drugi przewodnik gratis. 

 

PROGRAM DLA SZKÓŁ 

LEKCJE 

 

1. Zwierzęta w czterech porach roku (klasy 0 - 2) 

Celem lekcji jest poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku i w świecie zwierząt, nabycie umiejętności kojarzenia nazw miesięcy z porą roku. Zajęcia przeprowadzane są na specjalnie w tym celu wykonanej wystawie stałej w bajkowej scenerii z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych.  

Czas trwania: ok.45min. 

 

2. Leśne przedszkole (klasy 1-3) 

Zajęcia poświęcone środowisku polnemu, leśnemu i wodno-błotnemu zwierząt. Uczeń zapozna się z takimi pojęciami jak: las, pole, łąka, jezioro oraz ze zwierzętami bytującymi w tych środowiskach. Lekcja odbywa się na wystawie stałej Muzeum w oparciu o prezentowane tam preparaty zwierząt i pomoce dydaktyczne. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

3. Czym jest las i jakie ma warstwy (klasy 3-6) 

Miejscem lekcji jest wystawa stała Muzeum pt. „Środowisko leśne”. Głównymi zagadnieniami lekcji są: składniki lasu jako zbiorowiska organizmów, funkcje lasu i jego podział na warstwy z przyporządkowaniem zwierząt do poszczególnych warstw, a także znaczenie, jakie las ma dla kultury i cywilizacji człowieka. Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w grze edukacyjnej – „Warstwowa budowa lasu”. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

4. Po owocach i liściach je poznacie ( klasy 4-8) 

Celem lekcji jest nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew na przykładzie parku muzealnego w Uzarzewie z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej. Uczestnicy otrzymają zeszyt do zajęć, z którego zaczerpną wiadomości o drzewach, ich cechach gatunkowych, a także o zasadach określania wieku drzew. Na końcu zeszytu są rebusy z ukrytymi nazwami drzew. 

Czas trwania: ok. 1,5 godz. 

 

5. W krainie zwierząt polarnych (klasy 1-3) 

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci ze zwierzętami występującymi w Arktyce.  Uczestnicy zajęć poznają ich miejsce występowania oraz sposoby przystosowania do trudnych warunków. Na koniec zajęć wspólnie rozwiązują zagadki, co pomaga w utrwaleniu zdobytych wiadomości. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

6. Poznajemy zwierzęta z różnych krain ( klasy 5-8) 

Zajęcia prowadzone są na wystawie prezentującej zwierzęta z pięciu kontynentów i dotyczą gatunków zwierząt występujących w poszczególnych krainach zoogeograficznych. Uczniowie poznają także gatunki zwierząt endemicznych, tj. występujących tylko na danym obszarze. Lekcja kończy się rozwiązywaniem testu z nabytych wiadomości. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

7. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy (klasy 3 - 8) 

Lekcja odbywa się na wystawie stałej, w pawilonie egzotyki i jej głównym celem jest przybliżenie wiedzy w zakresie reakcji zwierząt na zmianę temperatury otoczenia w zależności od gatunku: zwierzęta zmiennocieplne i stałocieplne. Na zakończenie uczniowie biorą udział w grze edukacyjnej. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

8. W krainie mamutów i niedźwiedzi jaskiniowych (klasy 1-3) 

Podczas zajęć uczniowie przeniosą się do czasów epoki lodowcowej. Dowiedzą się jak wyglądali, gdzie mieszkali, jakimi posługiwali się narzędziami oraz jak zdobywali pożywienie nasi odlegli przodkowie. Poznają zwierzęta, które wyginęły, takie jak: mamut, niedźwiedź jaskiniowy czy nosorożec włochaty. Zajęcia kończą się zabawą w archeologa. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

9.  „Ptasie rozmowy” z wykorzystaniem wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio” (klasy 1-3) 

Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z odgłosami ptaków, ich rodzajami i specyfiką. Dzieci będą miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w odgadywaniu głosu poszczególnych ptaków. 

Czas trwania: ok. 1 godz.  

 

10. Tajemnice ptasich gniazd i jaj (klasy 1-3) 

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się w jakim celu , gdzie, z czego i kto buduje gniazda. Czy ptaki śpią w nich i czy wszystkie je budują. Poznają bogactwo ptasich jaj ich rozmiary i barwy. Na zakończenie wezmą udział w grze edukacyjnej. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

11. Ptak naszego godła (klasy 2-6) 

Zajęcia mają na celu przybliżenie dziejów i zmian godła polskiego. Omówione zostaną rodzaje symboli narodowych i ich znaczenie. Podczas lekcji przedstawione będą również herby innych państw z wizerunkiem orła.  

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

12. Nory, dziuple i ..., gdzie mieszkają zwierzęta (klasy 1-3) 

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, gdzie i jak mieszkają różne gatunki zwierząt. Omówione zostanie naturalne środowisko m.in. sarny, dzika czy wiewiórki. Uczestnicy zajęć dowiedzą się również, w jaki sposób  zwierzęta budują swoje domy. Lekcji towarzyszą gry i zabawy edukacyjne. 

Czas trwania: ok. 1 godz. 

 

13. Niesamowity świat przyrody – rekordy wśród zwierząt (klasy 4-8) 

Celem zajęć jest ukazanie wyjątkowych cech i zdolności zwierząt, rozszerzanie wiedzy na temat ciekawych zwyczajów wybranych zwierząt, poznanie sposobów przystosowania się do otaczających je warunków naturalnych. Na zakończenie lekcji zostanie przeprowadzony quiz na temat życia i zwyczajów zwierząt.  

Czas trwania ok.1 godz. i 15 minut. 

 

14. Czy wieloryb to, czy mała mucha, każdy trafia do jakiegoś brzucha (klasy 4-5) 

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się co to jest łańcuch pokarmowy i co się dzieje, kiedy zostanie on przerwany, nauczą się jak identyfikować organizmy jako producentów i konsumentów oraz konstruować łańcuchy pokarmowe w różnych środowiskach. Na zakończenie zajęć uczniowie biorą udział w grze edukacyjno-terenowej. 

Czas trwania ok.1 godz. i 15 minut. 

 

15. Kto komu wszedł do domu (klasy 4-8) 

Na lekcji będzie można dowiedzieć się, jakie gatunki dzikich zwierząt coraz śmielej pojawiają się w centrach polskich miast, jakie są tego przyczyny oraz co powinniśmy zrobić, aby żadna ze stron nie ucierpiała podczas spotkania „oko w oko”. Na zakończenie uczniowie będą mieli za zadanie prawidłowo wypełnić kartę pracy, bazując na informacjach zdobytych podczas lekcji, obserwacjach poczynionych w parku oraz szukając odpowiedzi w ekspozycjach muzealnych. 

Czas trwania ok.1 godz. i 15 minut. 

 

16. Różnorodność gatunkowa zwierząt. Ekosystem i populacja. (klasy 4-8) 

Na lekcji uczniowie dowiedzą się jakie czynniki mają wpływ na różnorodność gatunkową zwierząt, poznają żywe i nieżywione elementy ekosystemów oraz nauczą się rozróżniać pojęcia populacja i gatunek. Podczas zajęć dokonana zostanie analiza gatunkowa ekosystemu leśnego oraz polnego. Na koniec zajęć dzieci wspólnie rozwiązują test przyrodniczo-geograficzny. 

Czas trwania ok.1 godz. i 15 minut. 

 

17. Kto to taki, co ma kłaki (klasy 4-8) 

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi ssaków. Uczniowie dowiedzą się, czym się one odżywiają, jaki wpływ mają warunki środowiska na ich budowę ciała, dlaczego można je spotkać niemal w każdym zakątku świata oraz w czym nam pomaga nasze bujne owłosienie. Na zakończenie zajęć uczniowie będą mieli za zadanie prawidłowo wypełnić kartę pracy. 

Czas trwania ok.1 godz. i 15 minut. 

 

18. Kolorowe gaduły - papugi świata (klasy 1-4, 4-8) 

Zajęcia mają na celu wzbogacanie wiadomości na temat papug żyjących w różnych rejonach świata. Podczas lekcji omówione zostaną ich ciekawe zwyczaje oraz charakterystyczne cechy. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję przekonać się, że nie bez przyczyny papugi w krajach zachodnich są po psach i kotach najczęściej hodowanym zwierzętami w domach. Na zakończenie zajęć przewidziana jest dyskusja oraz quiz ornitologiczny.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

19. Świat wodno-błotny i jego mieszkańcy (klasy 1-3) 

Celem lekcji jest przedstawienie tajemnic jakie kryją brzegi jezior i stawów. Dzieci dowiedzą się, jakie zwierzęta możemy w takich miejscach spotkać, w jaki sposób przystosowały się one do tego środowiska oraz jak możemy chronić naturalne siedliska zwierząt wodno-błotnych. 

Na zakończenie lekcji przewidziany jest quiz dotyczący tematu zajęć. 

Czas trwania: 45 min 

 

 

Opłata za lekcję muzealną wynosi 75 zł od grupy i bilet wstępu 6 zł od dziecka. Maksymalna wielkość grupy – 25 osób. Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 75,- zł od grupy, przy dwóch grupach drugi przewodnik gratis. 

 

IMPREZY EDUKACYJNE/WARSZTATY 

 

 

1. Świąteczne spotkania z Mikołajem i reniferem przy saniach (1.12.2021 – 17.12.2021) 

Prezentacja wystawy „Zwierzęta w czterech porach roku”, pogadanka o zwyczajach bożonarodzeniowych, wykonywanie ozdób choinkowych, poczęstunek piernikami. Na koniec spotkanie dzieci z Mikołajem przy saniach z reniferem i rozdawanie prezentów przygotowanych przez organizatorów wycieczki.  

Zgłoszenia grup przyjmujemy na godzinę 9:00, 11:00 i 13:00. 

 

 

 

2. Wielkanoc w Uzarzewie (2.03.2021 – 31.03.2021)

Na wystawie „Zwierzęta w czterech porach roku” pogadanka o wydarzeniach w poszczególnych miesiącach wiosny, malowanie pisanek lub wykonywanie ozdób wielkanocnych, degustacja ciasteczek świątecznych, szukanie prezentów ukrytych przez zająca w parku. 

Na zakończenie dla grup zainteresowanych - topienie marzanny w stawie. 

Zgłoszenia grup przyjmujemy na godzinę 9:00, 11:00 i 13:00. 

 

 

3. Jesienne spotkania z przyrodą. Weź dymówkę na wędrówkę – jesienne podróże ptaków (7.9.2021 – 10.11.2021) 

Na zajęciach dzieci dowiedzą się jakie zmiany w przyrodzie zachodzą jesienią. Będą miały okazję zapoznać się z jesiennymi wędrówkami ptaków. Dowiedzą się, które odlatują najszybciej, gdzie one odlatują, dlaczego to robią i z jakimi problemami muszą się borykać podczas swoich podróży. W programie przewidziane są również warsztaty plastyczne i zabawy w parku. 

 

Koszt udziału w warsztatach: 6 zł od dziecka i 50 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 75,- zł od grupy, przy dwóch grupach drugi przewodnik gratis. 

 

PROGRAM DLA SENIORÓW 

LEKCJE

1. Kolorowe gaduły - papugi świata 

Zajęcia mają na celu wzbogacanie wiadomości na temat papug żyjących w różnych rejonach świata. Na spotkaniu omówione zostaną ich ciekawe zwyczaje oraz charakterystyczne cechy. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję przekonać się, że nie bez przyczyny papugi w krajach zachodnich są po psach i kotach najczęściej hodowanym zwierzętami w domach. Na zakończenie zajęć przewidziana jest dyskusja oraz quiz ornitologiczny.

Czas trwania ok.1 godz. 

 

Opłata za lekcję muzealną wynosi 75 zł od grupy  i bilet wstępu 6 zł od osoby. Maksymalna liczebność grupy – 25 osób. Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 75,- zł od grupy, przy dwóch grupach drugi przewodnik gratis. 

 

IMPREZY EDUKACYJNE/WARSZTATY

1. Międzynarodowy Dzień Ziemi w Uzarzewie - Smog co to jest i jak nam szkodzi (24.04.- 30.10.2021)

Podczas warsztatów seniorzy zapoznają się z tematyką zanieczyszczenia powietrza, dowiedzą się, w jaki sposób degradacja środowiska wpływa na jakość życia i zdrowie człowieka oraz co możemy zrobić, aby pomóc sobie i naszej planecie. 

Na zakończenie zajęć przeprowadzone zostanie badanie jakości powietrza. 

 Czas trwania warsztatów 1godz. 

 

Koszt udziału w warsztatach: 6 zł bilet wstępu od osoby i 50 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 75,- zł od grupy, przy dwóch grupach drugi przewodnik gratis. 

 

 

DZIEŃ DZIECKA W UZARZEWIE 

 

1.W afrykańskiej wiosce (25.05 – 04.06.2021)

Podczas warsztatów uczestnikom zagwarantujemy wspaniałą zabawę połączoną ze zdobywaniem wiedzy. Przekażemy ciekawostki związane z Afryką i jej mieszkańcami. Dzieci dowiedzą się czym zajmują się ich rówieśnicy w afrykańskich wioskach. Podczas warsztatów plastycznych przygotują afrykańskie instrumenty i stroje, które zaprezentują wykonując wspólny taniec. 

 

Koszt udziału w warsztatach: 6 zł bilet wstępu od dziecka i 50 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 75,- zł od grupy, przy dwóch grupach drugi przewodnik gratis. 

 

 

PROGRAM NA PÓŁKOLONIE 

 

1. Ptasi zegar – czyli jaki ptak nas budzi 

Podczas warsztatów przeniesiemy się z dziećmi do świata ptaków. Poznają one te gatunki, które budzą nas o świcie, tworząc ptasi zegar. Na zajęciach uczestnicy będą mogli usłyszeć ich śpiew oraz dowiedzieć się, dlaczego i dla kogo śpiewają. W programie warsztaty plastyczne i udział w zabawach na terenie parku. 

 

 

2. Magia przyrody w zwyczajach ludowych 

Podczas zajęć, dzieci poznają barwne, pełne magii oraz tajemnic zwyczaje naszych przodków, które w przeszłości tak ściśle powiązane były ze światem przyrody.Dowiedzą się m.in. dlaczego szukano kwiatu paproci, co utrudniało nawigację czarownicom, która magiczna roślina mogła uchronić gospodarstwo przed gradobiciem czy pożarami. W ramach zajęć warsztatowych dzieci wykonają tradycyjny letni wianek z  traw, kłosów zboża czy kwiatów polnych. 

 

Koszt udziału w warsztatach: 6 zł bilet wstępu od dziecka i 50 zł od grupy (grupa maksymalnie 25 osób). Przy zgłoszeniu powyżej 25 osób zajęcia organizujemy w dwóch grupach jednocześnie. Na życzenie klienta zapewniamy przewodnika w cenie 75,- zł od grupy, przy dwóch grupach drugi przewodnik gratis. 

 

 

PROGRAM DLA RODZIN 

 

Spotkania organizowane są dla rodzin z dziećmi w soboty, od marca do listopada, o godzinie 11:00. Koszt biletu rodzinnego wynosi 40 zł (dla 2 osób dorosłych + 2 dzieci). Tematy zajęć do wcześniejszego uzgodnienia przy zgłoszeniu zamówienia. Zajęcia organizujemy przy zgłoszeniu minimum 10 osób.

Wśród propozycji tematycznych można znaleźć między innymi :

A kto to taki? - z bajki zwierzaki

Na podstawie krótkich fragmentów bajek będziemy odgadywać, kto to taki. Poznamy najbardziej lubianych i popularnych bohaterów bajek i odszukamy ich pośród ekspozycji.
Na warsztatach plastycznych uczestnicy wykonają witraż jednego z bohaterów ulubionej bajki.
Czas trwania ok.1.5 godz.

Muzealne rozwijanie skrzydeł - Papugi świata

Pośród muzealnej ekspozycji poświęconej papugom, uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać jedne z najpiękniej ubarwionych oraz najbardziej rozgadanych ptaków na świecie.
Na zajęciach omówimy ich ciekawe zwyczaje, charakterystyczne cechy, a także nauczymy się rozpoznawać poszczególne gatunki tych ptaków oraz ich odgłosy. W części plastycznej spotkania, uczestnicy wykonają papierowo-piórkowy kolaż przedstawiający naszego egzotycznego naśladowcę.
Czas trwania ok.1.5 godz.

Groźne drapieżniki, nie tylko z Afryki

Na spotkaniu pośród muzealnych ekspozycji omówione zostaną drapieżne ssaki, ptaki oraz gady występujące zarówno w Polsce, jak i w strefie arktycznej czy krajach afrykańskich. Podczas zajęć uczestnicy poznają sposoby polowań zwierząt drapieżnych oraz zwyczaje i ciekawostki z ich życia. Na koniec warsztatów przewidziane jest wspólne malowanie figurek gipsowych, przedstawiających zwierzęta. Każdy uczestnik będzie mógł zabrać wykonaną przez siebie prace do domu.
Czas trwania ok.1.5 godz.

Zwierzęta naszych lasów – bez smartfonów i atlasów

Wraz z rozwojem nowych technologii i mediów, dzieci coraz częściej nie mogą oderwać wzroku od smartfona czy tableta, przenoszą się do świata wirtualnego. Jeśli jesteś opiekunem, któremu spędza to sen z powiek i chciałbyś w dziecku rozbudzić zainteresowanie otaczającym nas światem realnym, to zapraszamy na nasze zajęcia przyrodnicze w starym dobrym stylu, bez zbędnych bodźców, gdzie edukator muzealny pośród bogatej ekspozycji przyrodniczej przeniesie was do świata leśnych zwierząt. Na zajęciach nauczymy się je rozpoznawać, dowiemy się czym się żywią, poznamy ich kryjówki i ciekawe zwyczaje. Na zakończenie, dzieci wraz z opiekunami będą mogły wziąć udział w edukacyjnej grze „leśne domino” oraz rodzinnym quizie na temat zwierząt zamieszkujących nasze lasy.
Czas trwania ok.1.5 godz.

Magia jesiennego liścia

Na zajęciach dzieci dowiedzą się, dlaczego liście zmieniają kolor i opadają z drzew, jak wyglądają owoce wybranych gatunków drzew, nauczą się je również rozpoznawać. Jako pracę plastyczną wykonają rodzinny portret z liści lub jesienny bukiet z liści i owoców, gdzie bazą będzie tekturowy karton.
Czas trwania ok.1.5 godz.

Zwierzęta czarnego lądu

W muzealnym pawilonie zwierząt egzotycznych poruszymy temat gatunków zamieszkujących Afrykę. Podczas zajęć zastanowimy się, dlaczego jest ich tam taka różnorodność, przyjrzymy im się z bliska oraz poznamy ciekawostki dotyczące niektórych z nich. Podczas warsztatów plastycznych dzieci wspólnie z opiekunami wykonają girlandę z wizerunkami afrykańskich zwierząt.
Czas trwania ok.1.5 godz.

 

URODZINY W MUZEUM 

 

Organizujemy spotkania urodzinowe dla dzieci do lat 10. Program i koszt warsztatów ustalamy indywidualnie z opiekunami. 

 

 

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI 

Do pobrania: 

 
 

 - Materiał do tematu: Kto to taki, co ma kłaki / Link do quizu

 

 
 

 - Materiał do tematu: Rekordy wśród zwierząt/ Link do quizu

 

 
 

 - Materiał do tematu: Kto komu wszedł do domu / Link do quizu

 


powered by