Muzeum na Targach POLAGRA PREMIERY

W dniach 17-19 stycznia br. odbyła się na terenie MTP w Poznaniu kolejna edycja targów POLAGRA PREMIERY. Jak zawsze wzięło w nich udział Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie. Od samego początku tego cyklu wystaw nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających oraz innych wystawców. Nie inaczej było i tym razem.

Stanowisko muzealne zostało zatytułowane Stała jest tylko zmiana. Innowacje w polskich maszynach rolniczych w XX wieku

Powszechnie wiadomo, iż na przestrzeni ostatniego stulecia polskie rolnictwo zmieniło się w tak wielkim stopniu, że nikogo nie trzeba przekonywać o zasadności wykorzystanych w tytule wystawy słów Heraklita z Efezu. Polskie rolnictwo ewoluowało na wiele różnych sposobów: przeobrażała się struktura rolna, rozwinęła się chemizacja, mechanizacja i motoryzacja.

Na wystawie położyliśmy nacisk przede wszystkim na zmiany w mechanizacji. By zwrócić uwagę zwiedzających na poszczególne innowacje wykorzystaliśmy pary poszczególnych obiektów muzealnych: ciągników rolniczych, siewników, kopaczek do ziemniaków i samochodów rolniczych. Dzięki temu zabiegowi łatwo można było zauważyć, jak w ciągu niewielu lat modyfikacji podlegały poszczególne maszyny rolnicze. W tym celu zaprezentowaliśmy takie eksponaty jak: kopaczkę konną LB-20, kopaczkę elewatorową Z609, ciągnik Ursus C-45, ciągnik Ursus C-325, siewnik HCP „Polonia”, siewnik S014 „Kaszub”, samochód Syrena R-20 i samochód Tarpan 237D.

Przez zbiór osobliwości muzealnych przewinęły się tysiące odwiedzających z kraju i zagranicy. Wielu spośród gości, zwłaszcza pochodzących z terenów wiejskich żywo i emocjonalnie reagowało na zaprezentowany historyczny sprzęt rolniczy, który często przywodził na pamięć osobiste wspomnienia z młodości i dawnego życia rodzinnego. U młodych wywoływał zaś ogromne zaciekawienie minionymi czasami. Wszak większość z nich zetknęła się z tak wyrażoną zamierzchłą przeszłością po raz pierwszy.

Skonstruowana przez nas ekspozycja, która służyła pobudzeniu wyobraźni i refleksji zwiedzających przyczyniła się do jeszcze większego zainteresowania ofertą edukacyjną placówki, nowymi wystawami stałymi i czasowymi, Muzeum Tarpana i cieszącymi się niesłabnącym uznaniem cyklicznymi imprezami plenerowymi.

Wszystkim, którzy jako zwiedzający towarzyszyli nam w czasie targów POLAGRA PREMIERY 2020 bardzo dziękujemy i zapraszamy do Szreniawy na nowe otwarcie Muzeum już od 16 lutego br!

Mariusz Gąszczołowski


powered by