Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Spotkania Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych

Spotkania Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych odbywają się raz na dwa lata w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Organizowane są one w celu wymiany doświadczeń i integracji środowiska osób zainteresowanych różnymi aspektami dawnego młynarstwa wodnego i wietrznego. W spotkaniach udział biorą pasjonaci dawnego młynarstwa z całego kraju.
W muzeum gromadzą się młynarze, architekci, historycy, etnolodzy, muzealnicy, kolekcjonerzy, modelarze, właściciele młynów i wszyscy ci, którym bliskie jest dawne młynarstwo.

 


Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu ( oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie) serdecznie zaprasza do udziału w VII Spotkaniu Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych, które odbędzie się w niedzielę 5 września 2021 roku.
Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad młynarstwem oraz ochroną zabytkowych wiatraków i młynów.
Spotkanie ma charakter konferencyjny. Serdecznie zapraszamy do udziały i zgłaszania swoich wystąpień. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut.
Mamy nadzieję spotkać się osobiście w Jaraczu. Jeżeli jednak sytuacja związana z epidemią na to nie pozwoli spotkanie zorganizowane zostanie w formie online.
Karty uczestnictwa przesyłamy w załączniku, dostępne są również poniżej. Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z pracownikami muzeum drogą mailową pod adresem: jaracz@muzeum-szreniawa.pl, telefonicznie: 530 160 919 oraz śledząc nasza stronę internetową www.muzeum-szreniawa.pl i profil na Facebook’u pod nazwą Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu.
Chęć wystąpienia na spotkaniu zgłaszać można do 7 sierpnia 2021 roku.

 
 

 


Podczas II Spotkania Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych w 2013 roku swe wystąpienia, referaty i zbiory prezentowali:

 • mgr inż. arch. Piotr SKUCHA, www.zabytkowo.blox.pl
  Zabytki młynarstwa wodnego w Małopolsce,
 • Łukasz GROCHOWSKI, Uniwersytet Gdański
  Dawne młyny wodne w północnych starostwach Pomorza Gdańskiego na podstawie lustracji województwa pomorskiego z 1565 r.,
 • mgr inż. arch. Filip TOMASZEWSKI,  www.biuro-tomaszewski.pl/wiatraki/
  Wiatraki województwa łódzkiego - inicjatywy konserwatorskie na przykładzie „Zagrody Młynarskiej" w Uniejowie oraz skansenu „Łęczycka zagroda chłopska" w Kwiatkówku koło Łęczycy,
 • Wiesław SZKOPEK, www.wbc.poznan.pl/publication/251856
  Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI,
 • Tomasz ZWIĄZEK, Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN Warszawa
  Zagadnienie rozwoju sieci młynów wodnych. Powiat koniński (XIV-XVI wiek)
 • Wiesław KAWAŁ, www.wiatraki.org.pl
  Prezentacja portalu www.wiatraki.org.pl,
 • Roman PIĄTKOWSKI, www.mlynruda.com
  Historia młynów w Nowym Młynie i Rudzie koło Rogoźna,
 • Krzysztof NOWACKI, Obornickie Towarzystwo Historyczne SOKÓŁ
  Młyn Dahlmanna w Obornikach
 • Aleksandra BRANDEBURG, Instytut  Informatyki Politechniki Łódzkiej
  Rekonstrukcja wiatraka typu "koźlak" położonego we wsi Brodnia, gm. Pęczniew, woj. łódzkie w środowisku 3D,
 • Jan EKIEL, młynarz ze Zgierza
  Pokaz nakuwania kamieni młyńskich  oraz prezentacja modeli młyna wodnego i wiatraka koźlaka w skali 1:10.

Prowadzenie  spotkań: dr Anna Grześkowiak-Przywecka oraz Mateusz Klepka. 

 


III Spotkanie Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych

20 września 2015 roku podczas w Festynu Młynarskiego na terenie Muzeum Młynarstwa w Jaraczu odbyło się III Spotkanie Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych. Na spotkanie do Jaracza przybyły osoby zainteresowane dawnym młynarstwem z terenu całego kraju. Wśród nich byli właściciele dawnych młynów, architekci, konserwatorzy zabytków, muzealnicy, etnolodzy, kolekcjonerzy pamiątek związanych z młynami oraz wszyscy ci, którym dawne młynarstwo jest bliskie. 

Podczas spotkania swe wystąpienia, referaty i zbiory prezentowali:

 • Maciej PRARAT, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu,
  Prawne aspekty budowy młynów w ujęciu historycznym,
 • Filip TOMASZEWSKI, www.biuro-tomaszewski.pl/wiatraki/,
  Budowa prywatnego skansenu w Biczu (gm. Stare Miasto, powiat koniński) ratunkiem dla porzuconych wiatraków w Piętnie i Smaszewie (gm. Tuliszków) - owoc pasji pana Adama Mikuły,
 • Marek ŁUCIUK, Wiatrak typu koźlak w Zabłociu, powiat bialski, gmina Kodeń,
 • Elżbieta PAUSZEK wraz z uczniami z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu
  Wiatrak paltrak w Budzyniu,  wiatrak nie do poznania,
 • Dominika KARBOWNIK, studentka Ochrony Dóbr Kultury UMK w Toruniu
  Wiatrak koźlak z 1718 z Drewnicy,
 • Jan KIELAR, Wiatrak w Łąkorzu z II połowy XIX wieku – rekonstrukcja,
 • Adam MIKOŁAJEWSKI, www.kurrcze.pl, Chłopskie wiatraki Podkarpacia,
 • Wiesław SZKOPEK, www.wbc.poznan.pl/publication/251856,
  „Monety i banknoty z wizerunkiem wiatraka z kolekcji „Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI”,
 • Damian ADAMCZAK, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Nad Liswartą i Pankówką o młynach i nie tylko,
 • Daria JAGIEŁŁO, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu,
  Badania układu technologicznego młyna wodnego w Grucznie,
 • Paweł ROSZAK-KWIATEK , Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”,
  Młynarstwo tradycyjne w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”,
 • Filip TOMASZEWSKI, www.biuro-tomaszewski.pl/wiatraki/,
  Utrzymanie wiatraka - koźlaka w ruchu - problemy na przykładzie wiatraka w Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie,
 • Marek JANKOWSKI, Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej,
  Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej,
 • Mateusz KLEPKA, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
  Kolekcja modeli wiatraków inż. Feliksa Klaczyńskiego,
 • Jan EKIEL, młynarz ze Zgierza,
  Prezentacja modeli młynów oraz pokaz technik nakuwania kamieni młyńskich.

 

Spotkaniu towarzyszyły wystawy uczestników:

- Młyny zbożowe w województwie śląskim autorstwa Damiana Adamczaka i Antoniego Kreisa 

 z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie",

- Wybrane eksponaty z kolekcji Wiesława Szkopka „Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI”,

- Fragment zbioru dawnych pocztówek z wiatrakami na ziemiach polskich Wiesława Kawała z portalu www.wiatraki.org.pl.

Spotkanie prowadził: Maciej Prarat i Mateusz Klepka.

 

 


powered by