Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

Oferta edukacyjna

Muzeum Młynarstwa w Jaraczu prowadzi działalność edukacyjną związaną z profilem placówki. Proponowane lekcje i warsztaty muzealne prowadzone są w oparciu o posiadane zbiory i wystawy. Skierowane są do uczestników różnych etapów edukacji.

Od ziarenka do bochenka

Lekcja muzealna, podczas której dzieci poznają sposoby wytwarzania mąki i kaszy. Zajęcia mają charakter warsztatów, w których wszyscy uczestnicy pracują na prostych urządzeniach przemiałowych: stępach ręcznych i nożnych, żarnach rotacyjnych, sitach przetakowych. Podczas tej lekcji poznają też budowę i działanie pieców chlebowych.

Zajęcia dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.
Zajęcia prowadzone w okresie kwiecień - październik.
Liczba uczestników zajęć: do 30 osób.
Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Wiatraki i historia młynarstwa

Lekcja muzealna, podczas której uczniowie poznają historię rozwoju wiatraków w Polsce,  ich charakterystykę, podstawowe wiadomości z dziedziny konstrukcji młynów wietrznych, technologii pracy oraz folkloru młynarzy. 

Zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zajęcia prowadzone przez cały rok.
Liczba uczestników zajęć: do 20 osób.
Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

Mała elektrownia wodna

Lekcja muzealna, prowadzona w oparciu o znajdującą się na terenie muzeum Małą Elektrownię Wodną Jaracz o mocy 45 kW. Uczestnicy zajęć poznają pracę elektrowni, a w szczególności budowę układu hydrotechnicznego (kanały młynówek, jaz stały i ruchomy), budowę turbozespołu (turbinę Francisa, wał Cardana, trójfazowy generator prądu przemiennego), charakterystykę pracy małych elektrowni wodnych.

Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych.
Zajęcia prowadzone przez cały rok.
Liczba uczestników zajęć: do 25 osób.
Czas trwania: ok. 1 godz.

 

Zgłoszenia na zajęcia i lekcje przyjmujemy pod numerem telefonu 67 2610515.

Koszt 70 zł od grupy + bilet wstępu do muzeum.


powered by