Muzealna Przygoda 2018

W roku 2018 pracownicy Muzeum przygotowali ofertę spotkań muzealnych przeznaczoną dla rodzin z dziećmi. Spotkania stanowią propozycję ciekawego i efektywnego spędzenia czasu w niedziele lub sobotę w gronie najbliższej rodziny i w otoczeniu interesujących zabytków. Spotkania mają charakter zajęć interaktywnych połączonych z prezentacją, pokazem i prelekcją. 

 

 

Warunki uczestnictwa:

  • Udział w spotkaniach wymaga wcześniejszej rezerwacji
  • Zapisy prowadzi kasa Muzeum z wyprzedzeniem – codziennie, oprócz poniedziałków w godz. 9.00 - 15.00,
    tel. 61 8107-629 wew. 21
  • Odpłatność wynosi 30 zł od rodziny z dziećmi – bilet rodzinny
  • Zajęcia przewidziane są dla dzieci od 5 roku życia

Liczba miejsc ograniczona !

 

Terminy i tematy spotkań:

18 marca, godz. 11.00 Kolorowy świat pisanek

17 marca – termin rezerwowy, zapisy po wyczerpaniu miejsc w terminie pierwotnym

22 kwietnia, godz. 15.00 Wianki, korony, czółko gęgory – czyli w stroju ludowym wędrówki po kraju

21 kwietnia – termin rezerwowy, zapisy po wyczerpaniu miejsc w terminie pierwotnym

13 maja, godz. 15.00 Zbuduj własny samolot

12 maja – termin rezerwowy, zapisy po wyczerpaniu miejsc w terminie pierwotnym

1 lipca, godz. 15.00 O dawnych zabawach i zabawkach

30 czerwca – termin rezerwowy, zapisy po wyczerpaniu miejsc w terminie pierwotnym

22 lipca, godz. 15.00 Od mleka do sera

21 lipca – termin rezerwowy, zapisy po wyczerpaniu miejsc w terminie pierwotnym

19 sierpnia, godz. 15.00 Z wizytą u zwierząt gospodarskich

18 sierpnia – termin rezerwowy, zapisy po wyczerpaniu miejsc w terminie pierwotnym

30 września, godz. 15.00 Rzecz o ziemniaku

29 września – termin rezerwowy, zapisy po wyczerpaniu miejsc w terminie pierwotnym

21 października, godz. 15.00 Gęsim piórem pisane

20 października – termin rezerwowy, zapisy po wyczerpaniu miejsc w terminie pierwotnym

25 listopada, godz. 11.00 Wróżby, gusła i przesądy

24 listopada – termin rezerwowy, zapisy po wyczerpaniu miejsc w terminie pierwotnym

2 grudnia, godz. 11.00 Piernikowe święto

1 grudnia – termin rezerwowy, zapisy po wyczerpaniu miejsc w terminie pierwotnym

9 grudnia, godz. 11.00 W blasku malowanej bombki

8 grudnia – termin rezerwowy, zapisy po wyczerpaniu miejsc w terminie pierwotnym

 

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

KOLOROWY ŚWIAT PISANEK (MAKS. 25 OS.)

18 marca

Wiosna to początek nowego cyklu życia, pożegnanie długiej i trudnej zimy, czas budzenia się do życia, zasiewów i wreszcie – czas przygotowywania się do świąt wielkanocnych, które są kulminacją tego okresu. Na zajęciach zapoznamy uczestników z charakterystyką obrzędową okresu wielkanocnego oraz wspólnie będziemy wykonywać różnymi technikami tradycyjne pisanki wielkanocne. Zaprezentujemy wybrane ich przykłady ze zbiorów Muzeum. Uczestnicy otrzymają okolicznościową ulotkę, a wykonane pisanki zabiorą na pamiątkę. 

Prowadzący: Małgorzata Pietrzak

 

WIANKI, KORONY, CZÓŁKA, GĘGORY – CZYLI W STROJU LUDOWYM WĘDRÓWKI PO KRAJU (MAKS. 25 OS.)

22 kwietnia

Spotkanie obejmować będzie prelekcję na temat polskich strojów ludowych, (jako gry barw i wzorów), która zostanie wzbogacona pokazem oryginalnych elementów z wybranych strojów ludowych ze zbiorów Muzeum. W części praktycznej uczestnicy będą mieli okazję wykonać kurpiowskie nakrycie głowy tzw. czółko kurpiowskie z przygotowanych wcześniej przez muzeum elementów. 

Prowadzący: dr Hanka Wawruch

 

ZBUDUJ WŁASNY SAMOLOT. AGROLOTNICTWO (MAKS. 25 OS.)

13 maja

Podczas spotkania zostanie przedstawiona w formie pogadanki historia agrolotnictwa oraz zaprezentowane zostaną samoloty zgromadzone w Muzeum wykorzystywane do prac w rolnictwie. Warsztaty polegać będą na budowie tekturowego modelu samolotu.

Prowadzący: dr Mariusz Niestrawski

 

O DAWNYCH ZABAWACH I ZABAWKACH (MAKS. 30 OS.)

1 lipca

Pierwsza część zajęć – teoretyczna poświęcona będzie omówieniu rzemieślniczych tradycji wyrobu zabawek. Wskazane zostaną główne ośrodki zabawkarstwa w Polsce. Na wybranych przykładach zaprezentowany zostanie także problem ich wzornictwa. W części drugiej, praktycznej uczestnicy poznają kilka przykładów dawnych, popularnych zabaw dziecięcych. 

Prowadzący: Przemysław Ogrodowczyk

 

OD MLEKA DO SERA (MAKS. 25 OS.)

22 lipca

Tematem spotkania będzie omówienie właściwości mleka. Uczestnicy poznają rolę mleka w diecie mieszkańców dawnej wsi oraz zapoznają się z urządzeniami wykorzystywanymi do jego przerobu np. na ser czy masło. Oprócz tego będzie możliwość samodzielnego udoju krowy( sztuczna) oraz wzięcie udziału w wyrobie masła i sera. Spotkanie zakończy się degustacją uzyskanych produktów.

Prowadzący: Krystyna Sawik-Brodowska

 

Z WIZYTĄ U ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (MAKS. 25 OS.)

19 sierpnia 

Tematem spotkania jest zapoznanie najmłodszych zwiedzających ze zwierzętami gospodarskimi. Dzieci odwiedzą zwierzęta w ich zagrodach i będą mogły ich dotknąć. Dowiedzą się, dlaczego człowiek udomowił zwierzęta i jakie korzyści czerpał z nich dawniej, a jakie czerpie dzisiaj. Atrakcją spotkania będzie karmienie zwierząt oraz przejażdżka na kucyku.

Prowadzący: Bartosz Samelski

 

Rzecz o ziemniaku (max 30 os.)

30 września

  Wrzesień to okres zbioru ziemniaków, czyli tzw. wykopków. Na polu przylegającym do Muzeum zaprezentowane zostaną tradycyjne metody zbioru ziemniaków. Za pomocą kopii eksponatów – drewnianych motyczek – uczestnicy wspólnie dokonają zbioru, a następnie upieką ziemniaki. Czas oczekiwania na pieczone ziemniaki wypełni zwiedzanie Muzeum pod kątem urządzeń i maszyn do zbioru ziemniaków i innych roślin okopowych.

Prowadzący: Dorota Matela

 

GĘSIM PIÓREM PISANE (MAKS. 25 OS.)

21 października

Tematem spotkania będzie zaznajomienie uczestników z historią pisma na świecie, a także przedstawienie materiałów, jakie temu celowi służyły. Krótka pogadanka wyjaśni nam pochodzenie oraz wpływ pisma na ludzkość oraz wyjaśni ewolucję narzędzi piśmienniczych od czasów najdawniejszych do współczesnych. Część praktyczna spotkania będzie składać się z prezentacji instrumentów piśmienniczych oraz wykorzystania pióra gęsiego do napisanie nim kilku zdań na papierze zgodnie z zasadami kaligrafii. Po zakończeniu części praktycznej uczestnicy zalakują swoje pismo, które zabiorą do domu.

Prowadzący: Bartosz Samelski 

 

WRÓŻBY, GUSŁA I PRZESĄDY (MAKS. 25 OS.)

25 listopada 

Spotkanie poświęcone będzie zwyczajom i obrzędom ludowym, w szczególności andrzejkowym i katarzynkowym. W programie zajęć przewidziano pogadankę o wróżbach, gusłach i przesądach panujących dawniej na wsi polskiej oraz wspólną zabawę we wróżby, m.in.: lanie wosku, liczenie grochu, wróżby z jabłka i butów.

Prowadzący: Julia Hanulewicz

 

Piernikowe święto (MAKS. 25 OS.)

2 grudnia

Okres przedświąteczny i świąteczny charakteryzuje się bogactwem zwyczajów i obrzędów ludowych. Prace porządkowe, przystrajanie domostw czy wypiekanie ciast to tylko niektóre z czynności poprzedzających święta. W tym czasie na wsi wypiekano pierniki i inne ciasteczka w celu konsumpcji, ale także przyozdobienia drzewka świątecznego. Na zajęciach oprócz pogadanki o obrzędowości przedświątecznej i świątecznej przewidziano wspólne pieczenie pierników i ciastek.

Prowadzący: Janina Skomorowska

 

W BLASKU MALOWANEJ BOMBKI (MAKS. 25 OS.)

9 grudnia

Okres przedświąteczny i świąteczny charakteryzuje się bogactwem zwyczajów i obrzędów ludowych. Prace porządkowe, przystrajanie domostw to tylko niektóre z czynności poprzedzających święta. W tym czasie wykonywano róznego typu ozdoby choinkowe. Na zajęciach oprócz pogadanki o obrzędowości przedświątecznej i świątecznej przewidziano malowanie bombek, które uczestnicy zabiorą na pamiątkę. 

Prowadzący: Karolina Fiszer

 

 

 


powered by