Modernizacja pawilonów ukończona

Dzieje rolnictwa
Dzieje rolnictwa

W 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach WRPO 2016-2020, Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego , Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Przedmiotem projektu była modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Dzisiaj chcemy podzielić się radosną informacją o zakończeniu jego realizacji. Najbardziej widoczne dla Was będą zmiany, które zaszły na ekspozycjach stałych. Niektóre wystawy są tylko odnowione, ale niektóre przeszły gruntowną przemianę. Liczymy, że spodoba się Wam metamorfoza naszych ekspozycji, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie trzy lata. Do zwiedzania udostępniliśmy już wszystkie pawilony wystawiennicze. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wystawami:

Dzieje rolnictwa

Rzemiosło wiejskie

Cukrownictwo, Piekarnictwo, Olejarstwo oraz Mleczarstwo

Hodowla roślin

Paszoznawstwo

Chów i hodowla zwierząt z weterynarią

Transport wiejski

Muzeum Tarpana.

 

Zapraszamy do zwiedzania!


powered by