LIDER TURYSTYKI

Szanowni Państwo,

z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że Kapituła Konkursu Lider Turystyki składająca się ze Zgromadzenia Forum Ekspertów oraz wydawcy ogólnopolskiego czasopisma Życie Regionów przyznała Muzeum Narodowemu Rolnictwa w Szreniawie zaszczytny i prestiżowy tytuł LIDERA TURYSTYKI.

W uzasadnieniu werdyktu Kapituły czytamy, że po dokładnym przeanalizowaniu i zapoznaniu się z wielotorowo przygotowanym materiałem opisującym Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Forum Ekspertów wydało jednoznaczną decyzję o przyznaniu dla Muzeum tytułu "Lider Turystyki 2020” na najbliższe 2 lata, czyli do końca 2022 roku. Jednocześnie Eksperci analizując ankiety  - także te z innych samorządów -  wskazali na wysoki stopień i skuteczność pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a także profesjonalizm, pomysłowość i konsekwencję w działaniu, co stanowiło ważny argument, aby przyznać renomowany certyfikat „Lidera Turystyki” właśnie naszej instytucji.

Dziękujemy za uznanie i docenienie. Fakt ten napawa nas dumą ale też dopinguje do jeszcze większego wysiłku w upowszechnianiu misji Muzeum i sprostaniu oczekiwaniom wszystkich miłośników turystyki kulturowej w Wielkopolsce i całym kraju.

/M. Gąszczołowski/


powered by