Lekcje muzealne

Program edukacyjny dla szkół zawiera bogatą ofertę lekcji muzealnych przeznaczonych dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Lekcje dostosowane są do różnych grup wiekowych. Obok lekcji proponujemy udział w tematycznych imprezach edukacyjnych, których elementem składowym są zajęcia warsztatowe oraz w zajęciach wakacyjnych dla uczestników kolonii i półkolonii. Większość lekcji ma charakter interaktywny. Polecamy nauczycielom materiały do pobrania ze strony i wykorzystania w procesie dydaktycznym. W miarę możliwości realizujemy także, po wcześniejszym uzgodnieniu, inne zajęcia związane z zakresem zainteresowań Muzeum niewymienione w ofercie. 


powered by