Laboratorium oceny nasion/ Seed assessment laboratory (18/ Spichlerz/ Granary)

Zobacz galerię

W 2014 r. Muzeum udostępniło dla zwiedzających zabudowania folwarku w Szreniawie pochodzšce z połowy XIX wieku. W zabytkowym spichlerzu powstała aranżacja laboratorium oceny nasion z okresu międzywojennego. Kształtowanie się systemu nasiennego w Polsce datuje się od 1876 r., kiedy to powstała w Żabikowie pod Poznaniem pierwsza Stacja Oceny Nasion. Po I wojnie œwiatowej w granicach Rzeczypospolitej funkcjonowały Stacje Kontroli Nasion w: Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Krakowie, Wilnie, Łucku, Cieszynie. Rolnictwo zaopatrywano w nasiona nowych odmian dopiero po odpowiedniej ocenie na plantacjach i w laboratorium. Starajšc się odtworzyć klimat tamtych czasów wykonano stylizowane meble i oœwietlenie. Starannie dobrano, z bogatych zbiorów muzealnych, eksponaty odnoszšce się do epoki: młocarenki do pojedynków, sita mosiężne, kiełkowniki, lupy stolikowe do obserwacji nasion itp. Szczególnie cenne sš eksponaty przekazane ze Stacji Oceny Nasion Wesoła, w tym dmuchawa do oznaczania czystoœci traw pršdem powietrza wykonana w 1914 r. w USA i rozdzielacz Brykczyńskiej o napędzie ręcznym do kalibrowania nasion. Niezwykle oryginalnš konstrukcję posiada zabytkowy aparat do destylacji wody i termostat - suszarka firmy Hipolita Cegielskiego z Poznania. Ekspozycję ubogacajš różnego typu wagi: poletkowe, techniczne, analityczne i hektolitrowe służšce do odmierzania okreœlonych próbek nasion. W celu uatrakcyjnienia ekspozycji wprowadzono manekiny laborantek ubranych w stroje z epoki, jakby zatrzymane w czasie, pochylone i zajęte badaniem nasion.

Budziszowice - oznaczanie zawartości cukru
Zobacz galerię

/Dorota Matela/

 
 

powered by