Labor omnia vincit. Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego (1813-1868)

Muzeum oferuje do wypożyczenia wystawę planszową pt. „Labor omnia vincit. Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego (1813-1868)”.
Wystawa składa się z 12 plansz:
1. Ziemie polskie w I poł. XIX wieku, format 100x100
2. Widoki XIX-wiecznego Poznania, format 100x70
3. Hipolit Cegielski jako przyjaciel, mąż i filolog klasyczny, format 100x70
4. Bazar. Początki firmy H. Cegielski, format 100x70
5. Historia fabryki 1846-1939, format 100x70
6. Fabryka po śmierci Hipolita Cegielskiego, format 100x70
7. Szkoła rolnicza im. Haliny w Żabikowie, format 100x70
8. Wyroby firmy H. Cegielski na przełomie XIX i XX w. , format 100x70
9. Maszyny rolnicze H. Cegielski w dwudziestoleciu międzywojennym, format 100x70
10. Robotnicy fabryki H. Cegielski, format 200x140
11. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, format 100x70
12. Dyplom dla Stefana Cegielskiego z Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894, format ok. 60x42
13. Sylwetki organiczników: Karol Marcinkowski, Gustaw Potworowski, Maksymilian Jackowski, Dezydery Chłapowski, Augustyn Szamarzewski, Piotr Wawrzyniak, format A5

 
 

powered by