Kosiarz

Rzeźba w drewnie lipowym „Kosiarz”, Maciej Ćwierzyk

Tematyka muzealnego zbioru rzeźb i płaskorzeźb w drewnie odpowiada polu badawczemu Muzeum. Jednym z kryteriów pozyskiwania prac stanowi ich wartość ikonograficzna, odzwierciedlająca oczami ludowego artysty zajęcia sensu stricte chłopskie, tj. związane z uprawą roli, hodowlą zwierząt i roślin oraz ich przetwórstwem, wiejskim gospodarstwem domowym. Autorami rzeź i płaskorzeźb są artyści ludowi z różnych regionów etnograficznych kraju, co potwierdza fakt powszechności tej tematyki w ludowej twórczości w każdej części kraju. 

Postać kosiarza jest jednym z najczęstszych tematów w twórczości ludowej. Reprezentatywna dla chłopa, w pojęciu ludowego artysty, jest (poza postacią siewcy), właśnie postać kosiarza z atrybutem jego pracy - kosą. To powszechne zajęcie stało się tematem rzeźby autorstwa Macieja Ćwierzyka z Poznania.

Opis obiektu.

Rzeźba w drewnie lipowym „Kosiarz”, sygnowana 1973 rok. Autor Maciej Ćwierzyk, Poznań. Zbiory MNR i PR-S w Szreniawie, nr inw. MNR A-144 (Fot. Piotr Pietrzak)

Polichromowana, wykonana w drewnie lipowym rzeźba pt. „Kosiarz” autorstwa Macieja Ćwierzyka z Poznania, przedstawia potraktowaną przez autora humorystycznie, nieco karykaturalnie i groteskowo postać mężczyzny - kosiarza z kosą.  Rzeźba wykonana w jednym kawałku drewna /kosa w drugim kawałku drewna), ustawiona na podstawie o wymiarach 24,0 cm x 33,0 cm. Cięcia wyraźne i długie, ujęcie groteskowe w modelowaniu twarzy i rąk. W wielkich dłoniach trzyma również groteskowo powiększoną kosę. Te proste środki wyrazu długie cięcia, zamierzone deformacje wzmacniają ekspresyjność rzeźby.

Kosiarz  ubrany w koszulę w kolorze białym, z długimi, (podwiniętymi na czas pracy)  rękawami.  Długie spodnie w czarno – kremowe pasy, wpuszczone w cholewy butów, w kolorze brązowym. Twarz z nienaturalnie wyolbrzymionymi rysami twarzy i oczami, ozdabiają długie, sumiaste wąsy. Na głowie  kapelusz, spod którego wystają długie, ciemne włosy. Nienaturalnie długie, nieproporcjonalne do postaci) ręce i dłonie siewcy podkreślają jakoby wagę pracy, którą wykonuje – koszenie. Rzeźba sygnowana na podstawie "Maciej Ćwierzyk, 1973 rok ".

Wym.: wys. 75,0 cm; podstawa 24,0 cm x 33,0 cm.

Dział: Sztuka ludowa

Nr inw. MNR A-144

/dr Hanka Wawruch/


powered by