Konkurs plastyczny - "Zwierzęta Świętego Mikołaja"

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie (oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie) ma zaszczyt zaprosić Państwa placówkę do udziału w konkursie plastycznym Zwierzęta Świętego Mikołaja. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich nauczycieli/opiekunów.

Konkurs rozpoczyna się 26.11.2020 r. i trwać będzie do 23.12.2020 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15.01.2021 r. na stronie internetowej Muzeum. 

Zwycięska grupa (wraz z trzema opiekunami), będzie miała prawo do: 

Bezpłatnego uczestnictwa w wybranych przez siebie warsztatach lub lekcjach muzealnych (które będą aktualnie dostępne w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie),

Jednorazowego, bezpłatnego wstępu do Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, w dniu uczestnictwa w wybranych lekcjach lub warsztatach muzealnych,

W dniu uczestnictwa w wybranych lekcjach lub warsztatach muzealnych, zwycięska grupa przedszkolna będzie miała zapewnioną bezpłatną usługę przewodnicką na terenie Muzeum.

Wyróżniona grupa (wraz z trzema opiekunami), będzie miała prawo do: 

Jednorazowego, bezpłatnego uczestnictwa w wybranych przez siebie warsztatach lub lekcjach muzealnych (które będą aktualnie dostępne w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie),

Jednorazowego, bezpłatnego wstępu do Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, w dniu uczestnictwa w wybranych lekcjach lub warsztatach muzealnych,

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt mailowy z.kowalski@muzeum-szreniawa.pl lub telefoniczny 731734537. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 
 

powered by