Konkurs plastyczny dla dzieci!

Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

ogłasza

Konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych powiatu poznańskiego 

Wieś pradziadków - obrazki z ziemi wielkopolskiej

pod honorowym patronatem

Jana Grabkowskiego Starosty Poznańskiego

 

Serdecznie zapraszamy dzieci za pośrednictwem szkół do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w związku z jubileuszem 55 lecia Muzeum. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na specjalnie zorganizowanej wystawie pokonkursowej. Szczegóły konkursu w materiałach do pobrania poniżej.

 
 

powered by