Konkurs dla dzieci i młodzieży "Zdrowie roslin w twoich rękach"

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin (IPPC) ogłosiły rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.  Tutaj dowiesz się więcej na temat, jak istotne dla człowieka znaczenie ma zdrowie roślin:

https://www.rokroslin.pl/

 

Nasze Muzeum chcąc włączyć się w akcję popularyzowania tematyki zdrowia roślin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, ogłasza konkurs z nagrodami:

Zdrowie roślin w twoich rękach

Zapraszamy do udziału konkursie poprzez wypełnienia karty konkursowej i przesłanie odpowiedzi do Muzeum do dnia 30.09.2020 r. Wśród nadesłanych prac rozlosujemy trzy nagrody główne w postaci hulajnóg wyczynowych o wartości około 500 zł każda.

Dla osób dostarczających karty konkursowe osobiście do Muzeum przygotowano drobne upominki.

Stanowisko konkursowe promujące zdrowie roślin czynne będzie w każdą sobotę i niedzielę pomiędzy 29.08-30.09. w godzinach 12.00-15.00. Karty konkursowe będzie można również zostawić w kasie Muzeum.

Więcej informacji znajdziecie w regulaminie konkursu.

 
 

W działaniach upowszechniających wiedzę na temat znaczenia zdrowia roślin wspiera nas Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, którego misją jest sprawowanie nadzoru nad zdrowiem roślin, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzór nad wytwarzaniem, oceną, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym.

 

Konkurs dofinansowano ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu


 


powered by