Konferencja naukowa - Zwierzęta gospodarskie i tradycyjne rośliny uprawne w dziedzictwie kulturowym wsi

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: Zwierzęta gospodarskie i tradycyjne  rośliny uprawne w dziedzictwie kulturowym wsi, która odbędzie się w dniach 3-4 października 2019  roku w sali konferencyjnej Pałacu w Szreniawie.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Jan Pikul.

Głównym celem konferencji jest stworzenie międzynarodowego forum wymiany doświadczeń i bazy tzw. dobrych praktyk muzealnych i edukacyjnych.

Szczególną uwagę chcielibyśmy skupić na pięciu obszarach tematycznych, podanych poniżej, z zakresu których można zgłaszać wystąpienia w formie referatu lub komunikatu:

Człowiek częścią ekosystemu w procesie udomowienia roślin i zwierząt na przestrzeni wieków:

 • Przemiany między człowiekiem a środowiskiem na przestrzeni dziejów
 • Przemiany krajobrazu kulturowego polskiej wsi
 • Działalność muzeów w kontekście edukacji ekologicznej 

Wpływ rozwoju chowu zwierząt i uprawy roślin na kształtowanie potrzeb materialnych i niematerialnych człowieka:

 • Wpływ udomowienia roślin i zwierząt na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi
 • Obyczaje, obrzędy i zwyczaje mieszkańców wsi inspirowane chowem zwierząt i uprawą roślin
 • Tradycje kulinarne i produkty regionalne narzędziami edukacji oraz promocji muzeów rolniczych

Wykorzystanie zwierząt gospodarskich i roślin uprawnych w edukacji, terapii, turystyce, resocjalizacji, rekreacji oraz sporcie:

 • Zwierzęta gospodarskie i tradycyjne rośliny uprawne w turystyce, edukacji, rekreacji i sporcie
 • Zwierzęta hodowlane i tradycyjne rośliny uprawne w medycynie konwencjonalnej i niekonwencjonalnej
 • Potrzeby a możliwości w doświadczeniach placówek muzealnych

Świadomość ekologiczna człowieka, kształtowana tradycyjnym chowem zwierząt i uprawą roślin:

 • Rola i znaczenie rodzimych ras zwierząt gospodarskich i tradycyjnej roślinności w dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym wsi
 • Tradycyjne ogrody regionalne szansą na przywrócenie bioróżnorodności wsi
 • Tradycyjna uprawa roślin dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wsi

 

Zagrody edukacyjne propagatorem bioróżnorodności oraz dziedzictwa kulturowego:

 • Bioróżnorodność w rolnictwie i ogrodnictwie - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
 • Dobre praktyki muzealne i edukacyjne przykładem upowszechniania wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, bioróżnorodności, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi
 • Działalność muzeów w kontekście ochrony bioróżnorodności rodzimych roślin i zwierząt

W załączeniu przedstawiamy formularz zgłoszenia na konferencję.

 
 

 

 

Patronat honorowy:

 

 

 

 

 

 


powered by