Koń - arabski kobierzec

Od 23 października do 20 listopada 2017 r. Muzeum w Szreniawie gościło wystawę Koń - arabski kobierzec zorganizowaną z okazji 90. urodzin artysty plastyka Andrzeja Nałęcz-Strumiłły.


powered by