Komisja Pozyskiwania Muzealiów

Ofertę sprzedaży lub daru dla Muzeum można składać:

  • osobiście w siedzibie Muzeum – Szreniawa, ul. Dworcowa 5
  • e-mailem– na adres: muzeum@muzeum-szreniawa.pl 

Oferta powinna zawierać 

  • dane oferenta (imię, nazwisko, adres, telefon) 
  • informacje o obiekcie (pochodzenie, historia, zastosowanie itp.)
  • lokalizację obiektu (dla oszacowania kosztów transportu)
  • oczekiwaną cenę
  • zdjęcia obiektu.

 

 

Zasadność przyjęcia do zbiorów proponowanego obiektu opiniuje pracownik merytoryczny odpowiedzialny za dany typ zbiorów, natomiast ostateczną decyzję o pozyskanie obiektu podejmują członkowie Komisji Pozyskiwania Muzealiów działająca przy MNRiPR-S w Szreniawie. Komisja zbiera się w odstępach 3-4 miesięcznych.

Ofert bez podania oczekiwanej ceny Komisja nie rozpatruje!

O decyzji Komisji oraz dalszej procedurze zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową bądź telefoniczną.

Osoby, które podarowały obiekty do Muzeum, otrzymają pocztą podziękowanie za dar, które upoważnia do bezpłatnego wstępu wraz z osoba towarzyszącą do Muzeum i jego Oddziałów przez rok kalendarzowy. Darczyńca otrzyma informację o wpisie do ksiąg inwentarzowych. Podziękowania upoważniające do bezpłatnego wstępu do Muzeum są wysyłane zbiorczo raz w roku, zazwyczaj na początku roku.

 

Agnieszka Floryszczak, adiunktka

Sekretarz Komisji Pozyskiwania Muzeliów

a.floryszczak@muzeum-szreniawa.pl

tel.: 61 81 07 629 w.31


powered by