Kalendarz rolniczy

Kliknij!

Listopad

Na Stanisława Kostkę

Ujrzysz śniegu drobnostkę (13. XI)

A na Ofiarowanie 

Przydadzą się i sanie (21. XI)”*

 

Listopad to optymalny termin zbioru kukurydzy na ziarno. W okresie ostatnich 35 lat areał uprawy tej rośliny zwiększył się ponad 30-krotnie. W rok 2015 w Polsce kukurydza na ziarno uprawiana była na ponad 670 000 ha, przy czym ogólny areał użytków rolnych wyniósł ok. 14,5 mln ha. Zebrano zaś  ponad 3 156 000 t, co jest zarazem trzecim wynikiem wielkości po pszenicy (10 957 000 t) i pszenżycie (5 339 000 t). Jest to niewątpliwie roślina coraz bardziej popularna i chętnie uprawiana przez naszych rolników, gdyż poza dużym plonowaniem dostarcza ziarno o wysokiej smakowitości i dużej zawartości energii. Dlatego też znalazła zastosowanie w żywieniu wielu gatunków zwierząt gospodarskich. Skarmianie zwierząt paszą zawierającą ziarno kukurydzy daje dobre efekty w żywieniu kur niosek, brojlerów, tuczników, owiec i bydła. Jednak ze względu bardzo twardą okrywę nasienną dla tych grup zwierząt wymagane jest śrutowanie bądź gniecenie surowca.

*Przegląd gospodarski nr 22, 16-30 listopada 1957 r.

/Mateusz Wojtuś/

 

 


powered by