Informacje praktyczne

Sezon zajęć lekcyjnych trwa w Muzeum od kwietnia do czerwca oraz od września do października, od wtorku do piątku. Zajęcia realizowane są w godzinach 9.00-14.00, po zgłoszeniu telefonicznym lub pisemnym z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, po uzgodnieniu terminu i potwierdzeniu go przez naszych pracowników. W wyjątkowych wypadkach możliwa jest realizacja lekcji w soboty i niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu oraz poza wyznaczonymi miesiącami. Zapytania i zgłoszenia należy kierować na adres muzeum podany poniżej, a w przypadku lekcji w oddziałach bezpośrednio do oddziałów, w których odbywają się poszczególne lekcje.

Zgłoszenia lekcji w siedzibie głównej Muzeum przyjmuje:

Dział Edukacji i Wydawnictw
Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
tel. (61) 810 76 29, wew. 61 lub 60, fax. (61) 810 76 42
e-mail: edukacja@muzeum-szreniawa.pl

Cennik:
Opłata za lekcję wynosi 75 zł od grupy + cena biletu ulgowego – 10 zł od osoby (dzieci przedszkolne, uczniowie, studenci)


Maksymalna liczebność grup to 30 osób.

Opiekunowie grup przyjmowani są nieodpłatnie

Opłaty przyjmuje kasa biletowa.


powered by