Informacja o bieżącej działalności

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 i  czasowym zamknięciu placówk kultury Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie informuje o odwołaniu następujących imprez:

  1. Marzanna w Jaraczu - 22 marca,
  2. Jarmark Wielkanocny w Szreniawie - 4-5 kwietnia,
  3. Konferencja pt. Samochód rolniczy Tarpan - idea, znaczenie i historia - 3 kwietnia,
  4. wszelkich form działalności edukacyjnej i wystawienniczej w Muzeum i jego oddziałach.

powered by