Hipolina na MTP

W ramach Poznań Moto Fest, który  odbędzie się w dniach 19-20 czerwca br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie swój udział w wydarzeniu wykreuje prezentacją lokomobili samobieżnej H. Cegielski z 1919 r. czyli legendarnej Hipoliny.

Kilka słów wprowadzenia - samobieżna lokomobila parowa przystosowana była do prac transportowych i napędu maszyn stacjonarnych.  Wyprodukowana została w zakładach H. Cegielskiego w 1919 r. W okresie międzywojennym służyła do przeprowadzania usługowych omłotów na terenie Wielkopolski. Na jej konstrukcję składają się: czterokołowe  podwozie, kocioł parowy  płomieniówkowy z przegrzewaczem pary do uzyskania ciśnienia 13 atm., wiszące palenisko skrzynkowe. Jest dwucylindrowa. Lokomotywa drogowa posiadała dwie prędkości jazdy 3,4 lub 10,2 km/h i mogła ciągnąć ładunki do 60 ton. Układ kierowniczy skręca całą oś przednią, hamulec parowy i taśmowy na główne koło zębate. Lokomobila zużywała dziennie ok. 500 kg węgla i 3000 l wody. Masa lokomobili oscylowała wokół  9500 kg. 

W 2006 roku szreniawska lokomobila została poddana pełnej rewaloryzacji i przywróceniu pierwotnej sprawności technicznej. Było to pierwsze na tak wielka skalę przedsięwzięcie realizowane w Polsce. 

Zapraszamy!


powered by