Weekendowe spotkania z widzem

Zapraszamy do udziału w weekendowych spotkaniach przygotowanych specjalnie z myślą o uatrakcyjnieniu pobytu zwiedzających w Muzeum. Na soboty i niedziele przygotowaliśmy ofertę zajęć, które mają charakter prelekcji połączonej z prezentacją zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum, interaktywnym zwiedzaniem wystaw muzealnych lub pokazami pracy zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych. Spotkaniom często towarzyszy pokaz filmowy lub prezentacja multimedialna. Ponadto w niedziele o godzinie 11.00 lub 13.00 odbywa się zwiedzanie aktualnej wystawy czasowej z przewodnikiem.

Szczegółowy harmonogram spotkań zamieszczamy poniżej. Jest on aktualizowany z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie z przyczyn losowych.

 

Uwaga
Do udziału w Spotkaniu upoważnia bilet wstępu do Muzeum.

Oferta skierowana jest głównie do osób zwiedzających indywidualnie. Możliwy jest również udział grup, ale po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Informacji udziela:
Dział Edukacji i Wydawnictw, tel. 61/ 8107 629 w. 61 
edukacja@muzeum-szreniawa.pl

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z WIDZEM LUTY / MARZEC

 

14.03. (sobota), godz. 11.00

Wielkanoc w Szreniawie - wystawa

Spotkanie prowadzi: Przemysław Ogrodowczyk, kustosz

Miejsce spotkania: ST 4

 

14.03. (sobota), godz. 13.00

Wielkanocne zwyczaje w ziemiańskim dworze

 W czasie spotkania omówione zostaną przygotowania oraz zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi. Poruszone zostaną zagadnienia przedświątecznych porządków, tradycji wykonywania pisanek, „święconego”, wielkanocnego śniadania, dziecięcych zabaw z pisankami oraz tradycji śmigusa dyngusa.

Spotkanie prowadzi: Przemysław Ogrodowczyk, kustosz

Miejsce spotkania: pałac

 

15.03. (niedziela), godz. 11.00

Wielkanoc w Szreniawie - wystawa

Spotkanie prowadzi: Wojciech Mielewczyk, starszy kustosz

Miejsce spotkania: ST 4

 

15.03. (niedziela), godz. 13.00

Pieczęcie w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Celem prelekcji jest zapoznanie widzów z zakresem zainteresowania nauki o pieczęciach: sfragistyki, zwanej także sigillografią. W jej trakcie mówione zostaną dzieje pieczęci jako znaku rozpoznawczo-własnościowego od starożytności do dnia dzisiejszego, jej rola (uwierzytelniająca i zabezpieczająca), kształty i rodzaje materiałów pieczętnych, wyobrażenia i napisy napieczętne, a także tłoków pieczętnych. Przedstawione zostaną także znakowniki do mięsa jako szczególna postać tłoków pieczętnych. Podczas prelekcji prezentowane będą tłoki pieczętne i dokumenty zaopatrzone w pieczęcie ze zbiorów własnych Muzeum, a używane przez instytucje związane ze wsią i przetwórstwem rolno-spożywczym.

Spotkanie prowadzi: Wojciech Mielewczyk, starszy kustosz

Miejsce spotkania: pałac 

 

21.03. (sobota), godz. 11.00

Wielkanoc w Szreniawie - wystawa

Spotkanie prowadzi: Janina Skomorowska, adiunkt

Miejsce spotkania: ST 4

 

21.03. (sobota), godz. 13.00

Jak mieszkało się w latach 50-60 XX wieku? Zapraszamy do mieszkania kierownika gorzelni

Podstawowym celem spotkania będzie wprowadzenie widza w klimat wnętrz z lat 50-60 XX wieku na podstawie wystroju mieszkania kierownika gorzelni. Przypomina ono większość mieszkań z tamtych lat. Starszym widzom będzie się kojarzyć z domem dziadków lub rodziców z uwagi na zgromadzone tam eksponaty okresu wczesnego PRL-u. Młodych widzów zaskoczy ówczesny wystrój, odzież, elektronika i sprzęt AGD.

Spotkanie prowadzi: Janina Skomorowska, adiunkt

Miejsce spotkania: gorzelnia

 

22.03. (niedziela), godz. 11.00

Wielkanoc w Szreniawie - wystawa

Spotkanie prowadzi: Przemysław Tecław, asystent

Miejsce spotkania: ST 4

 

22.03. (niedziela), godz.13.00 

Piękne i ciężkie – lokomobile w Szreniawie 

Ideą spotkania jest zapoznanie widza z niezwykłą kolekcją lokomobil znajdującą się w naszym muzeum. W trakcie spotkania przedstawimy historię powstania tych maszyn, zasady działania oraz wykorzystanie ich w rolnictwie. Przedstawimy lokomobile: Kemna typ EZM, H. Cegielski typ LN z 1924 r., Lanz, zestaw lokomobil Heucke z 1913r.

Spotkanie prowadzi: Przemysław Tecław, asystent

Miejsce spotkania: wiata z maszynami

 

28.03. (sobota), godz. 13.00

Wielkanoc w Szreniawie - wystawa

Spotkanie prowadzi: Karolina Echaust, asystent

Miejsce spotkania: ST 4

 

28.03. (sobota), godz. 11.00

Zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt gospodarskich

W pierwszej części spotkania uczestnicy będą mogli zobaczyć pokaz strzyży owiec. Dowiedzą się jakie właściwości ma wełna i jak o nią odpowiednio dbać. Poznają odpowiedzi na różne pytania, m. in. co to jest szpicówka albo czym się różni wełna jednolita od wełny mieszanej.  Drugim pokazem będzie korekcja racic, którą dwa razy do roku przeprowadza się w stadach owiec i kóz. W drugiej części spotkania uczestnicy będą brać czynny udział. Pokazana będzie pielęgnacja koni, a widzowie będą mogli pod opieką pracownika obory spróbować czyścić kucyka.

Spotkanie prowadzi: Krystyna Sawik-Brodowska, kierownik Działu Chowu Zwierząt i Uprawy Roślin

Miejsce spotkania: obora

 

29.03. (niedziela), godz. 13.00

Wielkanoc w Szreniawie - wystawa

Spotkanie prowadzi: Karolina Echaust, asystent

Miejsce spotkania: ST 4

 

29.03. (niedziela), godz. 11.00

Zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt gospodarskich

W pierwszej części spotkania uczestnicy będą mogli zobaczyć pokaz strzyży owiec. Dowiedzą się jakie właściwości ma wełna i jak o nią odpowiednio dbać. Poznają odpowiedzi na różne pytania, m. in. co to jest szpicówka albo czym się różni wełna jednolita od wełny mieszanej.  Drugim pokazem będzie korekcja racic, którą dwa razy do roku przeprowadza się w stadach owiec i kóz. W drugiej części spotkania uczestnicy będą brać czynny udział. Pokazana będzie pielęgnacja koni, a widzowie będą mogli pod opieką pracownika obory spróbować czyścić kucyka.

Spotkanie prowadzi: Krystyna Sawik-Brodowska, kierownik Działu Chowu Zwierząt i Uprawy Roślin

Miejsce spotkania: obora


powered by