Weekendowe spotkania z widzem

Zapraszamy do udziału w weekendowych spotkaniach przygotowanych specjalnie z myślą o uatrakcyjnieniu pobytu zwiedzających w Muzeum. Na soboty i niedziele przygotowaliśmy ofertę zajęć, które mają charakter prelekcji połączonej z prezentacją zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum, interaktywnym zwiedzaniem wystaw muzealnych lub pokazami pracy zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych. Spotkaniom często towarzyszy pokaz filmowy lub prezentacja multimedialna. Ponadto w niedziele o godzinie 11.00 lub 13.00 odbywa się zwiedzanie aktualnej wystawy czasowej z przewodnikiem.

Szczegółowy harmonogram spotkań zamieszczamy poniżej. Jest on aktualizowany z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie z przyczyn losowych.

 

Uwaga
Do udziału w Spotkaniu upoważnia bilet wstępu do Muzeum.

Oferta skierowana jest głównie do osób zwiedzających indywidualnie. Możliwy jest również udział grup, ale po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Informacji udziela:
Dział Edukacji i Wydawnictw, tel. 61/ 8107 629 w. 61 
edukacja@muzeum-szreniawa.pl

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z WIDZEM PAŹDZIERNIK - LISTOPAD

6.10. (sobota), godz. 13.00 

Biskupianie na starej fotografii. Wokół wesela biskupiańskiego

Spotkanie prowadzi: Wojciech Mielewczyk, kustosz dyplomowany

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

6.10. (sobota), godz. 15.00 

Pieczęcie w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Celem prelekcji jest zapoznanie widzów z zakresem zainteresowania nauki o pieczęciach: sfragistyki, zwanej także sigillografią. W jej trakcie mówione zostaną dzieje pieczęci jako znaku rozpoznawczo-własnościowego od starożytności do dnia dzisiejszego, jej rola (uwierzytelniająca i zabezpieczająca), kształty i rodzaje materiałów pieczętnych, wyobrażenia i napisy napieczętne, a także tłoków pieczętnych. Przedstawione zostaną także znakowniki do mięsa jako szczególna postać tłoków pieczętnych. Podczas prelekcji prezentowane będą tłoki pieczętne i dokumenty zaopatrzone w pieczęcie ze zbiorów własnych Muzeum, a używane przez instytucje związane ze wsią i przetwórstwem rolno-spożywczym.

Spotkanie prowadzi: Wojciech Mielewczyk, kustosz dyplomowany

Miejsce spotkania: pałac 

 

13.10. (sobota), godz. 13.00 

Biskupianie na starej fotografii. Wokół wesela biskupiańskiego

Spotkanie prowadzi: Arkadiusz Jełowicki, konserwator/kustosz

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

13.10. (sobota), godz. 15.00 

Świat dawnych PGR-ów w fotografii

Podstawowym celem spotkania będzie wzbogacenie wiedzy widzów o tematykę słabo znaną lub nawet zapomnianą. Jest ona ściśle związana z historią rolnictwa w Polsce, a także, co ważne, z historią siedziby Muzeum w Szreniawie. Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR) to specyficzna forma własności i gospodarki ziemskiej, istniejąca w Polsce w latach 1949–1991. Instytucja ta miała także duże znaczenie kulturotwórcze, wpływając zarówno na otoczenie krajobrazowe, jak i na ludzi. Celem spotkania będzie zatem jak najszersze pokazanie specyfiki zjawiska kulturowego, jakim były PGR-y.

Spotkanie prowadzi: Arkadiusz Jełowicki, konserwator/kustosz

Miejsce spotkania: pałac – sala edukacyjna

 

14.10. (niedziela), godz. 13.00 

Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919

Spotkanie prowadzi: Arkadiusz Jełowicki, konserwator/kustosz

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

14.10. (niedziela), godz. 15.00 

Świat dawnych PGR-ów w fotografii

Podstawowym celem spotkania będzie wzbogacenie wiedzy widzów o tematykę słabo znaną lub nawet zapomnianą. Jest ona ściśle związana z historią rolnictwa w Polsce, a także, co ważne, z historią siedziby Muzeum w Szreniawie. Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR) to specyficzna forma własności i gospodarki ziemskiej, istniejąca w Polsce w latach 1949–1991. Instytucja ta miała także duże znaczenie kulturotwórcze, wpływając zarówno na otoczenie krajobrazowe, jak i na ludzi. Celem spotkania będzie zatem jak najszersze pokazanie specyfiki zjawiska kulturowego, jakim były PGR-y.

Spotkanie prowadzi: Arkadiusz Jełowicki, konserwator/kustosz

Miejsce spotkania: pałac – sala edukacyjna

 

20.10. (sobota), godz. 13.00 

Biskupianie na starej fotografii. Wokół wesela biskupiańskiego

Spotkanie prowadzi: Bartosz Samelski, kustosz

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

20.10. (sobota), godz. 15.00 

Zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt gospodarskich

W pierwszej części spotkania uczestnicy będą mogli zobaczyć pokaz strzyży owiec. Dowiedzą się jakie właściwości ma wełna i jak o nią odpowiednio dbać. Poznają odpowiedzi na różne pytania, m. in. co to jest szpicówka albo czym się różni wełna jednolita od wełny mieszanej.  Drugim pokazem będzie korekcja racic, którą dwa razy do roku przeprowadza się w stadach owiec i kóz. W drugiej części spotkania uczestnicy będą brać czynny udział. Pokazana będzie pielęgnacja koni, a widzowie będą mogli pod opieką pracownika obory spróbować czyścić kucyka.

Spotkanie prowadzi: Krystyna Sawik-Brodowska, kierownik Działu Chowu Zwierząt i Uprawy Roślin

Miejsce spotkania: obora

 

21.10. (niedziela), godz. 13.00 

Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919

Spotkanie prowadzi: Bartosz Samelski, kustosz

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

21.10. (niedziela), godz. 15.00 

Zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt gospodarskich

W pierwszej części spotkania uczestnicy będą mogli zobaczyć pokaz strzyży owiec. Dowiedzą się jakie właściwości ma wełna i jak o nią odpowiednio dbać. Poznają odpowiedzi na różne pytania, m. in. co to jest szpicówka albo czym się różni wełna jednolita od wełny mieszanej.  Drugim pokazem będzie korekcja racic, którą dwa razy do roku przeprowadza się w stadach owiec i kóz. W drugiej części spotkania uczestnicy będą brać czynny udział. Pokazana będzie pielęgnacja koni, a widzowie będą mogli pod opieką pracownika obory spróbować czyścić kucyka.

Spotkanie prowadzi: Krystyna Sawik-Brodowska, kierownik Działu Chowu Zwierząt i Uprawy Roślin

Miejsce spotkania: obora

 

27.10. (sobota), godz. 13.00 

Biskupianie na starej fotografii. Wokół wesela biskupiańskiego

Spotkanie prowadzi: Karolina Fiszer, kustosz

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

27.10. (sobota), godz. 15.00 

Czerwone korale - ludowa sztuka tworzenia biżuterii

Podczas spotkania będzie można  zapoznać się z wybranymi ślubnymi strojami ludowymi oraz noszonymi wraz z nimi ozdobami i biżuterią. Widz będzie mógł zobaczyć, co kryje skrzynia wianna panny na wydaniu. Uczestnicy dowiedzą się też, jakie ozdoby noszono w poszczególnych regionach Polski oraz poznają znaczenie i wartość biżuterii dla ludności wiejskiej.

Spotkanie prowadzi: Karolina Fiszer, kustosz

Miejsce spotkania : sala edukacyjna w pałacu

 

28.10. (niedziela), godz. 13.00 

Dezydery Chłapowski – żołnierz, rolnik, patriota

Spotkanie prowadzi: Wojciech Mielewczyk, kustosz dyplomowany

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

28.10. (niedziela), godz. 15.00 

Pieczęcie w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Celem prelekcji jest zapoznanie widzów z zakresem zainteresowania nauki o pieczęciach: sfragistyki, zwanej także sigillografią. W jej trakcie mówione zostaną dzieje pieczęci jako znaku rozpoznawczo-własnościowego od starożytności do dnia dzisiejszego, jej rola (uwierzytelniająca i zabezpieczająca), kształty i rodzaje materiałów pieczętnych, wyobrażenia i napisy napieczętne, a także tłoków pieczętnych. Przedstawione zostaną także znakowniki do mięsa jako szczególna postać tłoków pieczętnych. Podczas prelekcji prezentowane będą tłoki pieczętne i dokumenty zaopatrzone w pieczęcie ze zbiorów własnych Muzeum, a używane przez instytucje związane ze wsią i przetwórstwem rolno-spożywczym.

Spotkanie prowadzi: Wojciech Mielewczyk, kustosz dyplomowany

Miejsce spotkania: pałac 

 

3.11. (sobota), godz. 11.00 

Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919

Spotkanie prowadzi: Wojciech Mielewczyk, kustosz dyplomowany

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

3.11. (sobota), godz. 13.00 

Pieczęcie w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Celem prelekcji jest zapoznanie widzów z zakresem zainteresowania nauki o pieczęciach: sfragistyki, zwanej także sigillografią. W jej trakcie mówione zostaną dzieje pieczęci jako znaku rozpoznawczo-własnościowego od starożytności do dnia dzisiejszego, jej rola (uwierzytelniająca i zabezpieczająca), kształty i rodzaje materiałów pieczętnych, wyobrażenia i napisy napieczętne, a także tłoków pieczętnych. Przedstawione zostaną także znakowniki do mięsa jako szczególna postać tłoków pieczętnych. Podczas prelekcji prezentowane będą tłoki pieczętne i dokumenty zaopatrzone w pieczęcie ze zbiorów własnych Muzeum, a używane przez instytucje związane ze wsią i przetwórstwem rolno-spożywczym.

Spotkanie prowadzi: Wojciech Mielewczyk, kustosz dyplomowany

Miejsce spotkania: pałac 

 

4.11. (niedziela), godz. 11.00 

Dezydery Chłapowski – żołnierz, rolnik, patriota

Spotkanie prowadzi: Ewa Wieczorek-Konieczyńska, asystent

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

4.11. (niedziela), godz. 13.00 

Praktycznie i elegancko. Odzież i bielizna okresu międzywojennego

Celem spotkania jest przedstawienie widzowi  jak zmieniał się ideał kobiecej urody i w jaki sposób ubiór dzienny i stroje nocne odzwierciedlały przemiany obyczajowe i społeczne w okresie międzywojnia.  W Sypialni pałacowej zaprezentujemy m.in. damskie i męskie pantalony, koszule nocne, sukienki, dodatki. Omówimy na tych przykładach różnice między modą lat 20-tych i 30-tych oraz wynalazki które zrewolucjonizowały krawiectwo.

Spotkanie prowadzi:  Ewa Wieczorek-Konieczyńska, asystent

Miejsce spotkania: sypialnia w pałacu

 

10.11. (sobota), godz. 11.00 

Biskupianie na starej fotografii. Wokół wesela biskupiańskiego

Spotkanie prowadzi: Witold Męczyński, adiunkt

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

10.11. (sobota), godz. 13.00 

Higiena i czystość we dworze

Spotkanie ma na celu ukazanie podstawowych elementów higieny w dawnych wiekach, obyczajowość dworu polskiego i dworów europejskich. Zaprezentowane będą  także przyrządy toaletowe, higieniczne związane z tą tematyką zgromadzone w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.  

Spotkanie prowadzi: Witold Męczyński, adiunkt

Miejsce spotkania: pałac 

 

17.11. (sobota), godz. 11.00 

Dezydery Chłapowski – żołnierz, rolnik, patriota

Spotkanie prowadzi: Karolina Fiszer, adiunkt

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

17.11. (sobota), godz. 13.00

Czerwone korale - ludowa sztuka tworzenia biżuterii

Podczas spotkania będzie można  zapoznać się z wybranymi ślubnymi strojami ludowymi oraz noszonymi wraz z nimi ozdobami i biżuterią. Widz będzie mógł zobaczyć, co kryje skrzynia wianna panny na wydaniu. Uczestnicy dowiedzą się też, jakie ozdoby noszono w poszczególnych regionach Polski oraz poznają znaczenie i wartość biżuterii dla ludności wiejskiej.

Spotkanie prowadzi: Karolina Fiszer, adiunkt

Miejsce spotkania : sala edukacyjna w pałacu

 

18.11. (niedziela), godz. 11.00 

Biskupianie na starej fotografii. Wokół wesela biskupiańskiego

Spotkanie prowadzi: Arkadiusz Jełowicki, konserwator/kustosz

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

18.11. (niedziela), godz. 13.00 

Świat dawnych PGR-ów w fotografii

Podstawowym celem spotkania będzie wzbogacenie wiedzy widzów o tematykę słabo znaną lub nawet zapomnianą. Jest ona ściśle związana z historią rolnictwa w Polsce, a także, co ważne, z historią siedziby Muzeum w Szreniawie. Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR) to specyficzna forma własności i gospodarki ziemskiej, istniejąca w Polsce w latach 1949–1991. Instytucja ta miała także duże znaczenie kulturotwórcze, wpływając zarówno na otoczenie krajobrazowe, jak i na ludzi. Celem spotkania będzie zatem jak najszersze pokazanie specyfiki zjawiska kulturowego, jakim były PGR-y.

Spotkanie prowadzi: Arkadiusz Jełowicki, konserwator/kustosz

Miejsce spotkania: pałac – sala edukacyjna

 

24.11. (sobota), godz. 13.00 

Biskupianie na starej fotografii. Wokół wesela biskupiańskiego

Spotkanie prowadzi: Julia Hanulewicz, kustosz

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

24.11. (sobota), godz. 13.00 

Co jedzą nasze zwierzęta? Przygotowanie i zadawanie pasz 

Uczestnicy zapoznają się z naturalnymi paszami stosowanymi w danym sezonie w żywieniu podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. Czym oprócz pasz naturalnych żywimy zwierzęta? Jak przygotowujemy pasze i jak je zadajemy? Uczestnicy spotkania będą mieli sposobność samodzielnego zadawania pasz zwierzętom. 

Spotkanie prowadzi: dr inż. Witold Wołoszyński, kierownik Działu Chowu Zwierząt i Uprawy Roślin

Miejsce spotkania: obora

 

25.11. (niedziela), godz. 13.00 

Biskupianie na starej fotografii. Wokół wesela biskupiańskiego

Spotkanie prowadzi: Julia Hanulewicz, kustosz

Miejsce spotkania: stodoła nr 3

 

25.11. (niedziela), godz. 13.00 

Co jedzą nasze zwierzęta? Przygotowanie i zadawanie pasz 

Uczestnicy zapoznają się z naturalnymi paszami stosowanymi w danym sezonie w żywieniu podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. Czym oprócz pasz naturalnych żywimy zwierzęta? Jak przygotowujemy pasze i jak je zadajemy? Uczestnicy spotkania będą mieli sposobność samodzielnego zadawania pasz zwierzętom. 

Spotkanie prowadzi: dr inż. Witold Wołoszyński, kierownik Działu Chowu Zwierząt i Uprawy Roślin

Miejsce spotkania: obora


powered by