Weekendowe spotkania z widzem

Zapraszamy do udziału w weekendowych spotkaniach przygotowanych specjalnie z myślą o uatrakcyjnieniu pobytu zwiedzających w Muzeum. Na soboty i niedziele przygotowaliśmy ofertę zajęć, które mają charakter prelekcji połączonej z prezentacją zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum, interaktywnym zwiedzaniem wystaw muzealnych lub pokazami pracy zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych. Spotkaniom często towarzyszy pokaz filmowy lub prezentacja multimedialna. Ponadto w niedziele o godzinie 11.00 lub 13.00 odbywa się zwiedzanie aktualnej wystawy czasowej z przewodnikiem.

Szczegółowy harmonogram spotkań zamieszczamy poniżej. Jest on aktualizowany z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie z przyczyn losowych.

 

Uwaga
Do udziału w Spotkaniu upoważnia bilet wstępu do Muzeum.

Oferta skierowana jest głównie do osób zwiedzających indywidualnie. Możliwy jest również udział grup, ale po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Informacji udziela:
Dział Edukacji i Wydawnictw, tel. 61/ 8107 629 w. 61 
edukacja@muzeum-szreniawa.pl

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z WIDZEM PAŹDZIERNIK / LISTOPAD

 

5.10. (sobota), godz. 13.00

Co wiemy o rolnictwie ekologicznym?

Spotkanie prowadzi: Karolina Echaust, asystent

Miejsce spotkania: park

 

5.10. (sobota), godz. 15.00

Sekrety rodziny pszczelej

Podczas spotkania przyjrzymy się życiu pszczół. Dlaczego w społeczności pszczelej królowa toleruje trutnie, które są uosobieniem próżniactwa i łakomstwa? Czy można poznać mowę pszczół? Jak smakują różne rodzaje miodu? Czy pszczoły produkują mleczko? Czy wosk to to samo co kit pszczeli? Jak dawniej bartnicy chodzili po drzewach, by doglądać gospodarstwa pszczelego? Te i inne tajemnice z życia pszczół i ludzi z nimi związanych można zrozumieć w trakcie naszych spotkań.

Spotkanie prowadzi: Karolina Echaust, asystent

Miejsce spotkania: pawilon nr 6, skansen

 

12.10. (sobota), godz. 13.00

Co wiemy o rolnictwie ekologicznym?

Spotkanie prowadzi: Bartosz Samelski, kustosz

Miejsce spotkania: park

 

12.10. (sobota), godz. 15.00

Pokaz doju krowy i kozy połączony z przetwórstwem mleka.

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany pokaz doju ręcznego kozy. Dzieci będą mogły poćwiczyć dój ręczny na manekinie krowy. Pokazany będzie również przerób mleka (wrób masła i sera). 

Spotkanie prowadzi: Krystyna Sawik-Brodowska, kierownik Działu chowu zwierząt i uprawy roślin.

Miejsce spotkania: obora

 

13.10. (niedziela), godz. 13.00

Poznaj nasze zbiory - wybrane obrazy z kolekcji artystycznej muzeum w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Bartosz Samelski, kustosz

Miejsce spotkania: paw. 8

 

13.10. (niedziela), godz. 15.00

Pokaz doju krowy i kozy połączony z przetwórstwem mleka.

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany pokaz doju ręcznego kozy. Dzieci będą mogły poćwiczyć dój ręczny na manekinie krowy. Pokazany będzie również przerób mleka (wrób masła i sera). 

Spotkanie prowadzi: Krystyna Sawik-Brodowska, kierownik Działu chowu zwierząt i uprawy roślin.

Miejsce spotkania: obora

 

19.10. (sobota), godz. 13.00

Co wiemy o rolnictwie ekologicznym?

Spotkanie prowadzi: Arkadiusz Jełowicki, konserwator/kustosz

Miejsce spotkania: park

 

19.10. (sobota), godz. 15.00

Okolice Poznania w fotografii sprzed 35 lat

Celem spotkania będzie zaprezentowanie okolic Poznania przed 35 laty. Przez okolice rozumie się tutaj obecny powiat poznański, natomiast fotografie powstały w latach 1986–1992. Głównym tematem fotosów będzie krajobraz i architektura podpoznańskich wsi. Zdjęcia te powstały jeszcze przed najważniejszymi zmianami gospodarczymi (lata 90. XX w.), które doprowadziły często do radykalnej przemiany krajobrazu kulturowego naszych okolic.

Spotkanie prowadzi: Arkadiusz Jełowicki, konserwator/kustosz

Miejsce spotkania: pałac – sala edukacyjna

 

20.10. (niedziela), godz. 13.00

Poznaj nasze zbiory - wybrane obrazy z kolekcji artystycznej muzeum w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Karolina Echaust, asystent

Miejsce spotkania: paw. 8

 

20.10. (niedziela), godz. 15.00

Sekrety rodziny pszczelej

Podczas spotkania przyjrzymy się życiu pszczół. Dlaczego w społeczności pszczelej królowa toleruje trutnie, które są uosobieniem próżniactwa i łakomstwa? Czy można poznać mowę pszczół? Jak smakują różne rodzaje miodu? Czy pszczoły produkują mleczko? Czy wosk to to samo co kit pszczeli? Jak dawniej bartnicy chodzili po drzewach, by doglądać gospodarstwa pszczelego? Te i inne tajemnice z życia pszczół i ludzi z nimi związanych można zrozumieć w trakcie naszych spotkań.

Spotkanie prowadzi: Karolina Echaust, asystent

Miejsce spotkania: pawilon nr 6, skansen

 

26.10. (sobota), godz. 13.00

Co wiemy o rolnictwie ekologicznym

Spotkanie prowadzi: Mariusz Niestrawski, kustosz

Miejsce spotkania: park

 

26.10. (sobota), godz. 15.00

Spotkanie z agrolotnictwem

Ideą spotkania jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji o początkach agrolotnictwa oraz sensie stosowania samolotów i śmigłowców w rolnictwie. Ponadto zadaniem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką budowy polskich samolotów i śmigłowców rolniczych – w oparciu o kolekcję rolniczych statków powietrznych znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Uzupełnieniem dyskusji na temat agrolotnictwa będzie pokaz filmu poświęconego historii tej dziedziny.

Spotkanie prowadzi: Mariusz Niestrawski, kustosz

Miejsce spotkania: folwark – ekspozycja agrolotnictwa

 

27.10. (niedziela), godz. 13.00

Poznaj nasze zbiory - wybrane obrazy z kolekcji artystycznej muzeum w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: dr Wojciech Mielewczyk, starszy kustosz

Miejsce spotkania: paw. 8

 

27.10. (niedziela), godz. 15.00

Pieczęcie w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Celem prelekcji jest zapoznanie widzów z zakresem zainteresowania nauki o pieczęciach: sfragistyki, zwanej także sigillografią. W jej trakcie mówione zostaną dzieje pieczęci jako znaku rozpoznawczo-własnościowego od starożytności do dnia dzisiejszego, jej rola (uwierzytelniająca i zabezpieczająca), kształty i rodzaje materiałów pieczętnych, wyobrażenia i napisy napieczętne, a także tłoków pieczętnych. Przedstawione zostaną także znakowniki do mięsa jako szczególna postać tłoków pieczętnych. Podczas prelekcji prezentowane będą tłoki pieczętne i dokumenty zaopatrzone w pieczęcie ze zbiorów własnych Muzeum, a używane przez instytucje związane ze wsią i przetwórstwem rolno-spożywczym.

Spotkanie prowadzi: dr Wojciech Mielewczyk, starszy kustosz

Miejsce spotkania: pałac 

 

2.11. (sobota), godz. 11.00

Poznaj nasze zbiory - wybrane obrazy z kolekcji artystycznej muzeum w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Karolina Echaust, asystent

Miejsce spotkania: paw. 8

 

2.11. (sobota), godz. 13.00

Sekrety rodziny pszczelej

Podczas spotkania przyjrzymy się życiu pszczół. Dlaczego w społeczności pszczelej królowa toleruje trutnie, które są uosobieniem próżniactwa i łakomstwa? Czy można poznać mowę pszczół? Jak smakują różne rodzaje miodu? Czy pszczoły produkują mleczko? Czy wosk to to samo co kit pszczeli? Jak dawniej bartnicy chodzili po drzewach, by doglądać gospodarstwa pszczelego? Te i inne tajemnice z życia pszczół i ludzi z nimi związanych można zrozumieć w trakcie naszych spotkań.

Spotkanie prowadzi: Karolina Echaust, asystent

Miejsce spotkania: pawilon nr 6, skansen

 

3.11. (niedziela), godz. 11.00

Poznaj nasze zbiory - wybrane obrazy z kolekcji artystycznej muzeum w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: dr Wojciech Mielewczyk, starszy kustosz

Miejsce spotkania: paw. 8

 

3.11. (niedziela), godz. 13.00

Pieczęcie w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Celem prelekcji jest zapoznanie widzów z zakresem zainteresowania nauki o pieczęciach: sfragistyki, zwanej także sigillografią. W jej trakcie mówione zostaną dzieje pieczęci jako znaku rozpoznawczo-własnościowego od starożytności do dnia dzisiejszego, jej rola (uwierzytelniająca i zabezpieczająca), kształty i rodzaje materiałów pieczętnych, wyobrażenia i napisy napieczętne, a także tłoków pieczętnych. Przedstawione zostaną także znakowniki do mięsa jako szczególna postać tłoków pieczętnych. Podczas prelekcji prezentowane będą tłoki pieczętne i dokumenty zaopatrzone w pieczęcie ze zbiorów własnych Muzeum, a używane przez instytucje związane ze wsią i przetwórstwem rolno-spożywczym.

Spotkanie prowadzi: dr Wojciech Mielewczyk, starszy kustosz

Miejsce spotkania: pałac 

 

9.11. (sobota), godz. 11.00

Poznaj nasze zbiory - wybrane obrazy z kolekcji artystycznej muzeum w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Mariusz Niestrawski, kustosz

Miejsce spotkania: paw. 8

 

9.11. (sobota), godz. 13.00

Spotkanie z agrolotnictwem

Ideą spotkania jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji o początkach agrolotnictwa oraz sensie stosowania samolotów i śmigłowców w rolnictwie. Ponadto zadaniem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką budowy polskich samolotów i śmigłowców rolniczych – w oparciu o kolekcję rolniczych statków powietrznych znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Uzupełnieniem dyskusji na temat agrolotnictwa będzie pokaz filmu poświęconego historii tej dziedziny.

Spotkanie prowadzi: Mariusz Niestrawski, kustosz

Miejsce spotkania: folwark – ekspozycja agrolotnictwa

 

10.11. (niedziela), godz. 11.00

Poznaj nasze zbiory - wybrane obrazy z kolekcji artystycznej muzeum w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Hanna Ignatowicz, kustosz

Miejsce spotkania: paw. 8

 

10.11. (niedziela), godz. 13.00

Co skrywa jadalnia pałacu w Szreniawie? 

Celem spotkania jest prezentacja wyposażenia jadalni siedziby ziemiańskiej na podstawie ekspozycji pałacu w Szreniawie oraz  przedstawienie obyczajowości związanej z nakrywaniem do stołu i spożywaniem posiłków w dwudziestoleciu międzywojennym. Zobaczymy zastawy na co dzień ukryte w witrynach i bufetach, odkryjemy ciekawostki związane ze sztućcami, które odeszły w zapomnienie. Na podstawie poradników i czasopism z l. 20.-30. XX w. przypomnimy sobie dawne menu i zasady jadalnianego savoir-vivre’u.

Spotkanie prowadzi: Hanna Ignatowicz, kustosz

Miejsce spotkania: Pałac

 

16.11. (sobota), godz. 11.00

Poznaj nasze zbiory - wybrane obrazy z kolekcji artystycznej muzeum w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Maria Walkowiak, st. kustosz

Miejsce spotkania: paw. 8

 

16.11. (sobota), godz. 13.00

Transport i komunikacja

Transport siłami ludzkimi i komunikacja piesza, charakterystyczne dla wsi polskiej w okresie XIX i początków XX wieku, już dawno zostały zapomniane. Zanikły również tradycyjne formy transportu kołowego (wozy na kołach sztabowych, bryczki i inne pojazdy wyjazdowe). Od czasów drugiej wojny światowej wykorzystywano na wsiach komunikację samochodową, a także transport zmechanizowany (ciągniki). 

Spotkanie prowadzi: Maria Walkowiak, st. kustosz

Miejsce spotkania: pawilon nr 13

 

17.11. (niedziela), godz. 11.00

Poznaj nasze zbiory - wybrane obrazy z kolekcji artystycznej muzeum w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Karolina Echaust, asystent

Miejsce spotkania: paw. 8

 

17.11. (niedziela), godz. 13.00

Sekrety rodziny pszczelej

Podczas spotkania przyjrzymy się życiu pszczół. Dlaczego w społeczności pszczelej królowa toleruje trutnie, które są uosobieniem próżniactwa i łakomstwa? Czy można poznać mowę pszczół? Jak smakują różne rodzaje miodu? Czy pszczoły produkują mleczko? Czy wosk to to samo co kit pszczeli? Jak dawniej bartnicy chodzili po drzewach, by doglądać gospodarstwa pszczelego? Te i inne tajemnice z życia pszczół i ludzi z nimi związanych można zrozumieć w trakcie naszych spotkań.

Spotkanie prowadzi: Karolina Echaust, asystent

Miejsce spotkania: pawilon nr 6, skansen

 

23.11. (sobota), godz. 11.00

Poznaj nasze zbiory - wybrane obrazy z kolekcji artystycznej muzeum w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Julia Hanulewicz, kustosz

Miejsce spotkania: paw. 8

 

23.11. (sobota), godz. 13.00

ABC konserwacji

Spotkanie przybliża uczestnikom problematykę konserwacji obiektów zabytkowych wykonanych z różnorodnych materiałów, takich jak: drewno, metal, ceramika, wiklina, kamień, skóra oraz przy wykorzystaniu rozlicznych technik. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również główne cele i zasady obowiązujące w zawodzie konserwatora zabytków.

Spotkanie prowadzi: Lidia Staniek, Główny Konserwator

Miejsce spotkania: pracownie konserwatorskie

 

24.11. (niedziela), godz. 11.00

Poznaj nasze zbiory - wybrane obrazy z kolekcji artystycznej muzeum w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Julia Hanulewicz, kustosz

Miejsce spotkania: paw. 8

 

24.11. (niedziela), godz. 13.00

ABC konserwacji

Spotkanie przybliża uczestnikom problematykę konserwacji obiektów zabytkowych wykonanych z różnorodnych materiałów, takich jak: drewno, metal, ceramika, wiklina, kamień, skóra oraz przy wykorzystaniu rozlicznych technik. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również główne cele i zasady obowiązujące w zawodzie konserwatora zabytków.

Spotkanie prowadzi: Lidia Staniek, Główny Konserwator

Miejsce spotkania: pracownie konserwatorskie

 


powered by