Grupa włościan

Grupa włościan z Szamarzewa, awers
kliknij

Fotografia przedstawia Grzegorza Falkowskiego, włościanina z Szamarzewa, wraz z rodziną i czeladzią. Zdjęcie zostało wykonane najprawdopodobniej w 1878 roku i ofiarowane dziedzicowi Pomarzanowic i Patronowi kółek rolniczych, Maksymilianowi Jackowskiem. Na odwrocie umieszczono dedykację, natomiast na passe-partout widnieje dwuwiersz:

"Panowie Szlachta, wspierajcie Patrona!

Patron to włoscian- to Polski obrona."

Fotografia została przekazana przez Maksymiliana Jackowskiego do redakcji Poradnika Gospodarskiego w 1902 roku

/Agnieszka Floryszczak/


powered by