Gorzelnia w Szreniawie

Gorzelnia zbudowana została w majątku ziemskim Szreniawa w 1897 roku, w okresie, gdy majątkiem władała rodzina Bierbaumów. Po wojnie obiekt użytkowany był przez Państwowe Gospodarstwo Rolne w Szreniawie. Do 1969 roku w gorzelni produkowano spirytus surowy. Ostatnimi kierownikami gorzelni w Szreniawie byli Tadeusz Kerber i jego syn Mieczysław. Przez następne parę lat obiekt stał nieużytkowany. W roku 1977 po modernizacji i adaptacji w gorzelni uruchomiono zakład produkcji ekstraktu słodowego na potrzeby przemysłu farbiarskiego tzw. ekstraktownię. Adaptacja wiązała się, oprócz prac czysto budowlanych, z likwidacją urządzeń gorzelniczych i wstawieniem linii technologicznej do produkcji ekstraktu. Większość zainstalowanych urządzeń pochodziła z demobilu i stanowiła wcześniej wyposażenie browarów. Pracami adaptacyjnymi kierował piwowar Edward Stamm. Kierownikiem ekstraktowni był Jan Strykowski. Ekstraktownia działała równo 15 lat. Na przełomie lat 80. i 90. XX w. budynek przejęty został przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (ob. Agencja Nieruchomości Rolnych). Od końca lat 90. XX w. budynek wraz z pozostałym majątkiem dzierżawiony był przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W chwili obecnej obiekt wraz z pozostałą częścią folwarku jest własnością naszego Organizatora, czyli Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W dniu 18.07.2014 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Muzeum podpisana została umowa bezpłatnego użyczenia Folwarku.

W 2007 roku powstała koncepcja zagospodarowania budynku gorzelni na cele wystawiennicze z mikroinstalacjami produkcyjnymi. 

Gorzelnia w roku 2007, Fot. Zbigniew Antczak
Zobacz galerię

   W 2010 roku zrealizowaliśmy przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego I etap przebudowy gorzelni, czyli odtworzenie pierwotnej bryły budynku. W ramach tego etapu odtworzono pierwotną bryłę na podstawie planów z roku 1949: usunięto wtórne nadbudówki, przybudówki, pokryto dach dachówką ceramiczną, naprawiono i odnowiono komin itp., wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne. Przy okazji prac adaptacyjnych udało się także wstawić na powrót maszynę parową stanowiącą pierwotnie wyposażenie gorzelni, która w trakcie przebudowy obiektu w latach 70. XX w. została przekazana do zbiorów Muzeum przez ówczesne kierownictwo PGR-u. Docelowo wstawione zostaną również, pozyskanie z innych gorzelni, pozostałe urządzenia gorzelni, jak aparat odpędowy, przyrząd kontrolno-mierniczy do spirytusu czy szafka filtra.

Gorzelnia w roku 2011, odkryta stopa fundamentowa w pomieszczeniu dawnej słodowni, Fot. Anna Grześkowiak-Przywecka
Zobacz galerię

W 2011 roku rozpoczęliśmy kolejny etap finansowany w znaczącej części ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Przystąpiliśmy do przebudowy wnętrza: odtworzenia pierwotnych pomieszczeń gorzelni na podstawie istniejących planów z roku 1949 (z pewnymi odstępstwami), przystosowania obiektu do celów wystawienniczych i produkcyjnych oraz przygotowania projektów technologicznych, zakupu i instalacji urządzeń minibrowaru i mikrogorzelni. Na tym etapie budynek wyposażono także w drzwi wewnętrzne, toalety oraz platformę i windę dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

   Na przeszło 1,5 tys. m2 powstają nowe ekspozycje.

W chwili obecnej zwiedzać można:

* na piętrze : Mieszkanie kierownika gorzelni - wejdź do środka - kliknij!, Kancelarię kontroli skarbowej i Laboratorium gorzelnicze;

* na parterze: Galerię plakatu antyalkoholowego; "Z historii gorzelni w Szreniawie", "Praca w gorzelni i przygotowanie do zawodu";

Gorzelnia w roku 2012, Fot. Anna Grześkowiak-Przywecka
Zobacz galerię

Wkrótce udostępnimy:

MINIBROWAR i salę konsumpcyjną.

Na zrealizowanie czekają jeszcze:

* na parterze:  Historia gorzelnictwa, Źródła napędu w gorzelni, MINIGORZELNIA Z MIESZALNIĄ WÓDEK;

* w piwnicy: Domowe i przemysłowe przetwórstwo owoców i warzyw, MINIWYTWÓRNIA SOKÓW, PRL-owska wytwórnia win z Lipki k. Piły, Bimbrownictwo, Historia browarnictwa.

 
Zobacz wyciąg ze spis oszacowania majątku po śmierci dr. Józefa Glabisza sporządzony 27.VI.1936 r.
 

Mikroinstalacje produkcyjne, zostały zaprojektowane do okresowych pokazów produkcji piwa, spirytusu, czy soków.  Planowane jest uruchamianie urządzeń okresowo na potrzeby grup zorganizowanych.Wyroby dostępne będą między innymi podczas imprez plenerowych organizowanych w Muzeum. WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE.

/Anna Grześkowiak-Przywecka/


powered by