Filmoteka Muzeum

Obejrzyj galerię!

W Archiwum Ikonograficznym zgromadzono 1191 filmów na taśmach celuloidowych 16 i 35 mm. Większość z omawianych filmów to produkcje krótkometrażowe, czarno- białe, o charakterze oświatowym, instruktażowym czy też popularnonaukowym. Ich rola było edukowanie odbiorców, przekazywanie potrzebnych i pomocnych informacji. 

Filmy tego rodzaju powstawały w latach 1950-1986 m.in. w Wytwórni Filmów Dokumentalnych, Wytwórni Filmowej „Czołówka”, jednak największym „producentem” była Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi, która powstała już w 1949 roku i działa nieprzerwanie po dziś dzień jako WFO Spółka z.o.o. Dystrybucją a tym samym upowszechnianiem filmów edukacyjnych zajmowała się specjalnie do tego powołana w 1957 roku Centrala Rozpowszechniania Filmów Oświatowych (później funkcjonująca pod nazwą „Filmos”). Ów filmy stanowiły bardzo często dodatek poprzedzający emisję kinową filmów fabularnych i w ten sposób docierały do ogromnej rzeszy odbiorców. W zbiorach znajdują się nieliczne filmy zagraniczne pochodzące z ZSRR, Bułgarii czy NRD.

Muzeum weszło w posiadanie tych cennych celuloidów na początku lat 80 XX w. dzięki nieodpłatnemu ich przekazaniu przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu, Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Rolnych w Warszawie i Krajowe Centrum Oświaty Rolniczej w Brwinowie (lata 90 XX w.). Ostatnie przekazanie nastąpiło w 2012 roku. Filmy do zbiorów Muzeum przekazał nieodpłatnie Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Aby uporządkować, a tym samym ułatwić korzystanie z filmoteki naszego Muzeum, filmy zostały podzielone na 17 działów (1. Uprawa roli; 2. uprawa roślin; 3  nawożenie; 4. ochrona roślin; 5. baza paszowa i żywienie zwierząt; 6. hodowla zwierząt i owadów użytkowych; 7. weterynaria i higiena zwierząt; 8. łąki, pastwiska, melioracja; 9. budownictwo wiejskie; 10. mechanizacja rolnictwa i elektryfikacja; 11. publicystyka; 12. kroniki i przeglądy rolnicze; 13. rzemiosło; 14. organizacje, stowarzyszenia; 15. ogrodnictwo, sadownictwo, 16. rybołówstwo; 17. przetwórstwo i przemysł rolno- spożywczy), z których każdy reprezentowany jest przez kilkadziesiąt filmów.

Aby utrwalić treści zawarte w filmie, a także ułatwić dość skomplikowane i czasochłonne odtwarzanie filmów z taśm celuloidowych, w pierwszych latach XXI wieku zapoczątkowano przegrywanie materiału filmowego na nośniki optyczne, dzięki temu dziś całość zbiorów filmowych znajduje się na płytach DVD, jak również na kilku dyskach zewnętrznych, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie i zdecydowanie ułatwia wykorzystywanie tych materiałów w codziennej działalności edukacyjnej i promocyjnej Muzeum.

/Agnieszka Floryszczak/

 
 

powered by