Festyn Młynarski w Jaraczu

Plan Festynu Młynarskiego 22.09.2019

 

11:00- 11:40- przywitanie gości, przedstawienie programu imprezy oraz wystawców

 

11:40- 12:00- prezentacja oraz uruchomienie maszyn

 

12:00- 12:45- występ Zespołu Obrzędowego Rożanie

 

12:45- 13:00- pokaz pracy wiatraka

 

13:00- 13:30- występ Obornickiej Orkiestry Dętej

 

13:30- 14:00- pokaz cepowania, pracy na stępach oraz pracy sieczkarki/ konkursy i zabawy

 

14:00-14:30- występ Obornickiej Orkiestry Dętej

 

14:30- 14:45- pokaz pracy maszyn rolniczych

 

14:45-15:00- pokaz pracy wiatraka

 

15:00- 15:30- występ zespołu Blue Voice

 

15:30- 16:00- konkursy i zabawy

 

16:00- 16:30- występ zespołu Blue Voice

 

16:30-17:00- konkursy i zabawy

daty wydarzenia

22-09-2019


powered by