Etnogadki już wkrótce w księgarniach!

Już niedługo, bo w połowie maja, ukaże się niezwykła publikacja familijna pt. Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach. To świetnie zaprojektowana publikacja, która w nowoczesny sposób przybliża małym i dużym odbiorcom zagadnienia związane z naszym dziedzictwem i tradycją. Książka jest wspólnym projektem Moniki Michaluk i Michała Stachowiaka ze Strzecha Design, a także Witolda Przewoźnego, eksperta-etnografa. Celem autorów jest aby ich opowieść stała się pretekstem do rozmów i wymiany doświadczeń między pokoleniami – tak ważnych dla podtrzymania tradycji, nie tylko ludowej ale i rodzinnej. Książka ukazuje dawną koncepcję czasu i powiązany z nim, cały roczny cykl obrzędowy, odsłania źródła i niekomercyjne aspekty polskich świąt, a także pokazuje jak wyglądało życie i rzemiosło na dawnej wsi. Etnogadki to wyjątkowa publikacja na rynku literatury dziecięcej – kompendium wiedzy, a zarazem kolorowa i pełna magii podróż do krainy naszych przodków, po której poprowadzi nas mądra Sowa. Książka ukaże się z ramienia Wydawnictwa Albus. Patroni honorowi publikacji to: Instytut im. Oskara Kolberga, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wraz z oddziałami, TVP Kultura, KulturaLudowa.pl. Książka jest jednym z projektów reprezentujących program Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, którego polskim koordynatorem jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Więcej na www.albus.poznan.pl


powered by