Dziewięćdziesiąte Urodziny Adama Smorawińskiego

W Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie w dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Muzeum, podczas którego uczczono 90 rocznicę urodzin Adama Smorawińskiego.

Pan Adam Smorawiński powołał Fundację Teresy i Adama Smorawińskich, która przekazała dla naszego Muzeum ogromny dar, na który składały się trofea myśliwskie z pięciu kontynentów, kolekcja stu preparatów papug i wreszcie pawilony, które te kolekcje pomieściły. Kolekcja papug została przez Fundację zakupiona od prywatnego kolekcjonera z myślą o wzbogacenie ekspozycji naszego Muzeum, natomiast trofea myśliwskie Adam Smorawiński zdobył osobiście podczas licznych wypraw, między innymi do Afryki, Rosji, Kanady Argentyny, Kirgistanu i na Białoruś. W Polsce polował od 1978 roku i zdobył właściwie wszystkie ważne trofea, łącznie z żubrem. Zagraniczne wyprawy rozpoczął w 1996 roku wyjazdem do Namibii i polował do roku 2010. 

W latach  2008 – 2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady naszego Muzeum. Ze względu na stan zdrowia postanowił zrezygnować z funkcji przewodniczącego, ale nadal jest członkiem Rady. Za zasługi dla kultury zastał odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim  Orderu Odrodzenia Polski oraz najwyższymi odznaczeniami łowieckimi.

Fot.1

Na zdjęciu nr 1 od prawej: dr Jan Maćkowiak, Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, Kazimierz Grzesiak (zasłonięty) – Członek Rady, Anna Makarewicz – Kierownik Muzeum, prof. Andrzej Bereszyński – Członek Rady, Adam Smorawiński – jubilat, Grażyna Małecka – Członek Rady, Zbigniew Zieliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu, Członek Rady, prof. Lesław Łabudzki – Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Poznaniu oraz Przewodniczący Rady przy Muzeum Przyrodniczo - Łowieckim w Uzarzewie.

 

 

 

Fot. 2

Na zdjęciu nr 2 Jubilat pod „wielką piątką afrykańską”


powered by