Dziedzictwo Kulturowe Wsi – rocznik poświęcony dziedzictwu, tradycji i pamięci

Idea czasopisma

Muzeum w Szreniawie od wielu lat prowadzi szerokie badania dziedzictwa kulturowego wsi. Pokłosiem tego jest wiele wydawnictw: seria „Majątki wielkopolskie”, seria „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej”, czy „Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce”. Publikacje te mają przed wszystkim charakter dokumentujący. Stąd pojawiła się potrzeba ogólniejszej refleksji, nad dziedzictwem kulturowym, tradycją, pamięcią czy doświadczeniem wywodzącym się z dawnej kultury ludowej czy plebejskiej. Tytułowa wieś jest tutaj rozumiana dosłownie jako miejsce kulturowe ale i jako pewien fundamentalny kod rozpoznawalny we współczesny zwyczajach, obrzędach i strategiach koegzystencji ze światem. Najczęściej mają one podłoże wiejskie, nieelitarne. Refleksja ta powinna mieć charakter nowoczesny, wielokontekstowy i dotyczyć przede wszystkim żywych zjawisk kulturowych. A te przecież w ciągu ostatnich 20 – 30 lat uległy radyklanym zmianom cywilizacyjnym, technologicznym, społecznym, politycznym itp. 

Wydawcą rocznika jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa.

Rada Naukowa czasopisma:

Profesor Izabella Bukraba-Rylska – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; profesor Zbigniew Jasiewicz – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Profesor Stanisław Sierpowski – Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; profesor Janusz Gołaski – Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; profesor Zygmunt Kłodnicki - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego; doktor Jan Maćkowiak – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; profesor Rastislava Stoličná – Instytut Etnologii, Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie (Ústav etnológie Slovenská Akadémia Vied); profesor Wojciech Burszta – Instytut Kulturoznawstwa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie; dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański; dr hab. Katarzyna Smyk – Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Pierre Del Porto, Agronomist, President of AFMA France (Federation of Agricultural and Rural Heritage Museums).

Redakcja: 

Dr Arkadiusz Jełowicki (Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie) – redaktor naczelny; dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – zastępca redaktora naczelnego; mgr Marta Machowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – sekretarz redakcji; dr Wojciech Mielewczyk (Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie); dr Maciej Prochaska (Instytut im. O. Kolberga w Poznaniu); mgr Witold Przewoźny (Muzeum Etnograficzne w Poznaniu); dr Olga Solarz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu); dr Katarzyna Waszczyńska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski); Dr hab. Agnieszka Pieńczak (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski).

Kontakt z redakcją: dkw.redakcja@muzeum-szreniawa.pl lub telefonicznie 618 109 780

Adres: Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 60-652 Komorniki, Polska

Numer 1/2017

Zapraszamy do zakupu czasopisma

„Inaugurując pierwszy numer postanowiliśmy przedstawić różne perspektywy badawcze w badaniach nad dziedzictwem kulturowym. Ten polifoniczny głos nie odpowie oczywiście na wszystkie pojawiające się przy tej okazji pytania, ale mamy nadzieję, że pomoże zrozumieć jak szeroki kontekst ono posiada – od jego związków z natura poprzez problematykę narodów syberyjskich próbujących odbudować swoją spuściznę po przodkach, po postrzeganie dziedzictwa w Bułgarii, na Słowacji czy Norwegii, i kończąc na sferze kulinariów. W kolejnych działach prezentowane są najnowsze opisy badań terenowych prowadzonych w ramach różnorodnych naukowych i popularnonaukowych projektów. Zachęcamy także do lektury recenzji książek i wystaw oraz do poznania sylwetek ważnych osób, których praca i pasja przyczyniały się do zachowywania dziedzictwa kulturowego w wielu aspektach.”

 
 

 


powered by