Drób

Do drobiu zalicza się ptaki gospodarskie hodowane w celu uzyskania od nich jaj, mięsa i pierza. Wyodrębnia się drób grzebiący: kury, indyki, perlice, strusie, emu, nandu i przepiórki japońskie – oraz drób wodny: kaczki i gęsi.

 

Zielononóżka kuropatwiana

Kliknij!

Rodzime rasy drobiu charakteryzują się dobrym przystosowaniem do miejscowych warunków środowiskowych, wysoką zdolnością reprodukcyjną, dużą przeżywalnością w trudnych warunkach środowiskowych, a dzięki unikalnemu profilowi genetycznemu są cennym materiałem w badaniach naukowych. Rasy drobiu objęte programem ochrony mogą stanowić cenne źródło pozyskiwania produktów drobiowych (jaj i mięsa) w produkcji żywności markowej lub regionalnej. Kury tej rasy są znakomicie przystosowane do warunków ekstensywnego chowu na wolnych wybiegach, odporne na choroby, a w porównaniu do pozostałych ras znoszą jaja o nieznacznie niższej zawartości cholesterolu w żółtku. Kogutki odchowywane do 14 tygodnia życia na zielonych wybiegach, mimo stosunkowo niskiej masy ciała (1200 g), charakteryzują się smakowitym mięsem o niskim otłuszczeniu tuszki.

 

Sussex

Kliknij!

Rasa kur wyhodowana w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Sussex. Do Polski ptaki te sprowadzono po II wojnie światowej z Danii, w ramach darów UNRRA. Upierzenie ptaków jest gronostajowe z czarno obrzeżonymi lotkami, sterówkami, sierpówkami i piórami grzywy. Średnia masa ciała kogutów wynosi ok. 2,8 kg, a kur ok. 2,1 kg. Dojrzałość płciową uzyskują około 24 tygodnia życia. W sezonie trwającym  blisko 40 tygodni znoszą 180–200 jaj o jasnobrązowej barwie skorupy i masie 58-60 g.

 

 

 

Gołębie

Kliknij!

Oswojenie i udomowienie gołębia nastąpiło prawdopodobnie pod koniec epoki kamienia łupanego w Fenicji (Azja Mniejsza), gdzie gołąb był uważany za symbol płodności i miłości. Wszystkie istniejące rasy (około 850) można zaliczyć do 3 grup: mięsne, sportowe oraz ozdobne.
W Muzeum na terenie folwarku gołębie sportowe (pocztowe) zasiedlają  gołębnik umieszczony na słupie. Natomiast kolekcja gołębi mięsnych, sportowych i ozdobnych znajduje się w wolierze.

 

 

 

Perlice

Kliknij!

Udomowienie perlic nastąpiło 4 tys. lat temu w Grecji , dalej poprzez Rzym rozpowszechniły się one w północnej Afryce, skąd w XV wieku dotarły do Europy. Perlice w stanie dzikim żyją w różnych częściach Afryki i na Madagaskarze. Nieliczne odmiany perlic domowych różnią się między sobą głównie ubarwieniem. Rozróżnia się trzy zasadnicze odmiany: perłowoszarą, lawendową srebrzystoniebieską i białą. W naszej kolekcji posiadamy perlice lawendowe srebrzystoniebieskie.
Perlice są dobrymi nioskami, gdyż znoszą w ciągu 7–8 miesięcy 150–170 smacznych jaj o masie 40–45g.

 

 

Gęsi

Gęś kubańska
Kliknij!

Utrzymywane w celu pozyskiwania mięsa, pierza i puchu charakteryzują się dużymi zdolnościami adaptacyjnymi do różnych warunków środowiska i odpornością na niekorzystne warunki klimatyczne. Produkcja gęsi ma w Polsce bardzo długą tradycję, a rozwinęła się na większą skalę w XIX wieku. Ponieważ ptaki wędrowały często z dalekich okolic do docelowych punktów  sprzedaży, specjalnie przygotowywano im łapy, przepędzając je przez płynną smołę oraz bardzo drobny piasek. W ten sposób na spodzie gęsich łap wytwarzała się utwardzona podeszwa znakomicie ułatwiająca wielokilometrowe przepędy.
Posiadamy dwie rasy gęsi: gęś białą kołudzką i gęś kubańską o upierzeniu barwnym, tj. szarym z odcieniem brunatnym. Pierwsza z nich o masie ciała 5–12 kg, a druga 4–5 kg.

 

Kaczki

Kliknij!

Między rasami kaczek występują także znaczne różnice pod względem masy ciała, pokroju i wartości cech użytkowych. W stosunku do wymiarów tułowia kaczki maja krótkie nogi, a ich chód jest kołyszący. Wyróżniamy trzy typy kaczek: nieśny, ogólnoużytkowy i mięsny.  W naszej kolekcji znajdują się kaczki drugiego i trzeciego typu. 

 

 

 

 

Indyk

Kliknij!

Przodek udomowionego indyka, żyje po dziś dzień dziko w lasach Ameryki Północnej i Meksyku. Został udomowiony około 1000 lat temu.

Do Europy dotarły w roku 1350, natomiast do Polski na początku XVII wieku. Początkowo rozróżniano tylko dwie rasy tych zwierząt – bronz szerokopierśny oraz biały szerokopierśny. Dziś indyki hodowane są przede wszystkim na mięso. Ze względu na masę ciała tę grupę ptaków można podzielić na 3 typy: lekki, średni i ciężki. Okres inkubacji jaj indyczych trwa około 28 dni. 

Typ lekki (mini), czyli rasy lub rody o małej masie ciała, dużej nieśności i wczesnej dojrzałości rozpłodowej. W wieku 30 tygodni samiec osiąga masę ciała 8-12 kg, samica zaś 4-6 kg. W sezonie nieśnym trwającym 24 tygodnie samica znosi nieco ponad 120 jaj.

Typ średni (midi), czyli ptaki w typie pośrednim między lekkim a ciężkim. W wieku 30 tygodni samiec waży średnio 12-16 kg, samica 6-8,5 kg. Indyczki w sezonie reprodukcji znoszą od 80 do 100 jaj.

Typ ciężki (maksi), reprezentowany przez najcięższe rody. Masa ciała indorów  w wieku 30 tygodni waha się w przedziale 22-24 kg, a indyczek 9-15 kg. Samice cechuje mała nieśność, bo około 30-35 jaj, i nieco krótszy okres reprodukcji trwający zaledwie 16 tygodni. 


powered by