Zaproszenie do współtworzenia DKW nr 3

Dziedzictwo Kulturowe Wsi

nr 3/2019

Szanowni Państwo!

zapraszamy do współtworzenia trzeciego tomu rocznika “Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, którego wydawcą jest Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Tym razem zachęcamy wszystkich zainteresowanych do podzielenia się swoimi refleksjami i wynikami badań dotyczącymi rozwoju i przeobrażeń obszarów wiejskich w przedziale czasowym 1989-2019 w kontekście dziedzictwa kulturowego wsi. Pretekstem do takiego zakreślenia ram czasowych są dwie okrągłe rocznice, które przypadają na rok 2019. W tym roku mija bowiem 30 lat od wyborów czerwcowych oraz zakończenia w naszym kraju ustroju komunistycznego. Druga to 15 lat obecności naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej. Obydwie daty były niezwykle ważne dla obszarów wiejskich, małomiasteczkowych, tzw. peryferyjnych przynosząc szereg zmian zauważalnych w sferach społeczno-kulturowych oraz ekonomicznych. 

 

Proponujemy odniesienie się do następujących kwestii:

  • reformy samorządowe i zmiany w strukturze administracyjnej kraju a tożsamość kulturowa regionów;
  • wpływ dystrybucji środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich etc.;
  • transformacje tożsamościowe, kulturowe środowisk lokalnych wywołane reorientacją polityczno-gospodarczą po 1989/2004 roku;
  • realizacja potrzeb edukacyjnych i kulturalnych w kontekście zmian po 1989 i 2004 roku
  • (samo)organizacja życia społeczno-gospodarczego i kształtowanie się ośrodków życia kulturalnego, w tym aktywność w sferze organizacji pozarządowych;
  • ochrona środowiska naturalnego i kulturowego obszarów wiejskich w świetle koncepcji ekologii kulturowej.

Wszystkie te zagadnienia powinny odnosić się wprost lub pośrednio do ogólnej tematyki rocznika. 

 

Teksty można przesyłać do następujących działów:

ARTYKUŁY

Oryginalne teksty przygotowane w oparciu o prowadzone badania, ujmujące dane zagadnienie w sposób problemowy i syntetyczny, opatrzone wprowadzeniem metodologicznym i kończące się wnioskami; uzupełnione o bibliografię. Teksty w tym dziale wysyłane są anonimowo do 2 recenzentów/ek. Teksty o objętości 20-60 tys znaków ze spacjami.

ARTEFAKTY

Dział, w którym opisujemy historię przedmiotów, archiwaliów i innych artefaktów związanych z miejscem, wydarzeniami czy danym środowiskiem społecznym. Teksty mogą mieć charakter naukowy, jak i popularyzatorski lub literacki. Teksty o objętości 10-20 tys. znaków ze spacjami. 

KOMUNIKATY, BADANIA, RAPORTY

Informacje dotyczące wydarzeń naukowych i popularyzacyjnych, mogą być związane z tematyką danego numeru czasopisma. Mogą one dotyczyć konferencji, wystaw, warsztatów edukacyjnych, badań terenowych, realizacji programów stypendialnych oraz innych działań w zakresie ochrony lub zarządzania dziedzictwem kulturowym. Teksty o objętości 10-20 tys znaków ze spacjami. 

RECENZJE

Krytyczne omówienia wydawnictw książkowych, fonograficznych, portali www, wystaw muzealnych, innych znaczących wydarzeń, które ukazały się na rynku wydawniczym w minionym roku. Teksty o objętości 10-20 tys. znaków ze spacjami.

SYLWETKI

W tym dziale przypominamy sylwetki ważnych osób z życia naukowego i środowiska regionalnego, których życie związane było z działalnością naukową, popularyzatorską i twórczością nieprofesjonalną. Teksty o objętości 10-20 tys. znaków ze spacjami.

 

HARMONOGRAM

  • 31.12.2018 - przesyłanie propozycji tekstów (tytuł oraz streszczenie do 3 tys znaków ze spacjami) na adres dkw.redakcja@gmail.com
  • 31.01.2019 - informacja o zaakceptowaniu przez Redakcję propozycji
  • 31.05.2019 - przesłanie gotowego teksty sporządzonego wg wytycznych redakcyjnych
 
 

powered by