Bydło

Udomowienie tura nastąpiło około 10 tys. lat temu jednocześnie w różnych miejscach Europy i Azji oraz północnej Afryki. Światową populację bydła dzielimy na rasy, które grupują zwierzęta o bardzo zbliżonych odziedziczalnych cechach, głównie zewnętrznych. Powstały one głównie w wyniku naturalnej selekcji zwierząt w walce o przetrwanie, w której główną rolę odegrały dostępność pokarmu, klimat, pasożyty i choroby oraz drapieżniki. Ta naturalna selekcja była uzupełniana przez selekcję dokonywaną przez człowieka. Bydło domowe żyje na świecie w ekstremalnych warunkach – od obu biegunów do równika – i potrafi w tak zróżnicowanych środowiskach dostarczać człowiekowi różnych pożytków, jak mleko, mięso, skóry i siłę roboczą. Dawny spór, czy hodować specjalistyczne rasy bydła, czy kombinowane, zdaje się być już rozstrzygnięty – w warunkach intensywnej czy półintensywnej produkcji mleka czy żywca wołowego zwyciężają rasy wyspecjalizowane. Na przykład w produkcji mleka rasy prymitywne produkują w laktacji kilkaset litrów mleka rocznie, natomiast wyspecjalizowane na drodze pracy hodowlanej 7–11 tys. kg mleka rocznie. W 1998 r. w Stanach Zjednoczonych czteroletnia krowa City-EdgeCommotionExel ze stanu Wisconsin w ciągu 365-dniowej laktacji wyprodukowała 32 029 kg mleka o zawartości 4,2% tłuszczu i 3,1% białka. 


powered by