Bilety

Osobom z niepełnosprawnościami i ich asystentom, opiekunom przysługuje bilet ulgowy. Aby go uzyskać osoba z niepełnosprawnością powinna posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność.

BILET ULGOWY                           10 zł

Aby uzyskać informację o cenach pozostałych usług KLIKNIJ TUTAJ


powered by