Biblioteka

Obejrzyj galerię!

Zbiory biblioteczne Muzeum gromadzone są systematycznie pod kątem przydatności do prowadzenia badań naukowych i celów wystawienniczych Muzeum oraz jako dokumentacja historii polskiej książki rolniczej. W księgozbiorze dominują dzieła naukowe z dziedziny hodowli i uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, mechanizacji rolnictwa, technologii rolno-spożywczej, weterynarii, pszczelarstwa, ogrodnictwa i sadownictwa, a także historii, etnografii, sztuki i historii kultury materialnej.

Księgozbiór Muzeum liczy ponad 36,5 tysiąca woluminów, w tym ponad 29 tysięcy woluminów książek i broszur oraz ponad 7 tysięcy woluminów czasopism.

Najcenniejsza część księgozbioru to liczący 70 woluminów (47 tytuły) zbiór starodruków, wśród których dwa pochodzą z XVI wieku, cztery z XVII wieku, a 64 z wieku XVIII. Najstarszą książką w tym zbiorze jest wydana w Krakowie w 1549 r. praca Piotra Crescentiusa Księgi o gospodarstwie, pierwsza edycja tego dzieła w języku polskim, w przekładzie Jędrzeja Trzecieskiego. Znajdujący się w naszych zbiorach egzemplarz Ksiąg o gospodarstwie pochodzi ze zbioru prof. Zygmunta Pietruszczyńskiego (1886-1965), wybitnego znawcy historii rolnictwa polskiego. Drugi chronologicznie starodruk to wydana 28 sierpnia 1595 roku w Strasburgu praca Hieronymusa Bocka Kreuterbuch, darin underscheidt Nammen und Wűrckung der Kreutter... Mimo iż w posiadanym egzemplarzu brakuje ponad 50 kart, zielnik ten zachwyca wspaniałymi ręcznie kolorowanymi rycinami przedstawiającymi opisywane rośliny. 

CRESCENTIIS P. Księgi o gospodarstwie, y opatrzeniu rozmnożenia rozlicznych pożytków, każdemu stanowi potrzebne, Kraków 1549

Trzon zbioru starodruków stanowią druki osiemnastowieczne, wśród których na uwagę zasługują m.in. następujące tytuły: 

A. Jabłonowska, Ustawy powszechne dla dobr moich rządcow, 8 tomów, Warszawa 1786-1787 i tejże, Porządek robot miesięcznych ogrodnika na cały rok wypisany, Warszawa 1787,

G. Kniażewicz, Folwark w którym grunta nie zostawują się nigdy ugorem, Wilno 1770, 

F. Rausch, Budownictwo wieyskie dla gospodarskich potrzeb stosowane..., Warszawa 1788, 

J. G. Schneider, Dalsze poprawne y pomnożone młynobudownictwo, Warszawa 1794, 

W. Sierakowski, Postać ogrodów, która do dwoch zmysłow smaku w owocach i powanienia w kwiatach szczegolniey ściąga się..., Kraków 1798, 

F. Siarczynski, Sztuka ogrodnicza, czyli o ogrodnictwie, Kraków 1782,

Dykcyonarz powszechny medyki, chirurgii i Sztuki hodowania bydląt czyli Lekarz Wieyski, Warszawa 1789-1793. 

Cenną kolekcję stanowią prace ks. Jana Krzysztofa Kluka: 

Botanika dla szkół narodowych, Warszawa 1785, 

Dykcyonarz roślinny..., Warszawa 1786 i 1788,  

Roslin potrzebnych, pożytecznych ... osobliwie kraiowych, t. 1-3 z lat 1777, 1781, 1788, 1797, 

Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie i zażycie, t. 1, Warszawa 1797,

Zoologia czyli zwierzętopismo dla szkół narodowych, Warszawa 1789 oraz 

Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, Historyi naturalney początki i gospodarstwo, Warszawa 1780, 1795, 1797. 

Zbiór starodruków zamykają dzieła: F. C. Acharda Kurze Geschichte ... Zuckerfabrication aus Runkelrűben..., Berlin 1800 i anonimowa praca Unterhaltungen aus der Naturgeschichte. Der Fischer, Augsburg 1800.

Zbiór czasopism liczy ok. 1000 tytułów, wśród których jest ponad 760 tytułów polskich i ok. 240 obcych, głównie niemieckich. Wśród nich znajdują się liczne całki wydawnicze, ale również pojedyncze numery efemeryd.

Większość zbiorów bibliotecznych Muzeum stanowią książki polskie, niemieckie, rosyjskie oraz w mniejszym stopniu angielskie i francuskie wydane między rokiem 1801 a 1960. Współczesne książki rolnicze gromadzimy wybiórczo.

W Bibliotece trwa komputeryzacja zbiorów. Najnowsze nabytki (od 2005 roku) katalogowane są w elektronicznym systemie bibliotecznym SowaMarc21. Dla pozostałych zbiorów istnieje kartkowy katalog alfabetyczny i działowy.

/Aleksandra Kosmacz/

 

 

Ze zbiorów Biblioteki korzystać można wyłącznie w Czytelni

we wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 13.00

lub w uprzednio uzgodnionym terminie

kontakt z Biblioteką

W dniach od 5 do 31 lipca Bibioteka bedzie nieczynna z powodu urlopu. Za powstałe niedogodności przepraszamy!

 


powered by