AIMA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Muzeów Rolniczych – AIMA (Association Internationale des Musees d’Agriculture) zostało powołane w 1966 roku na I Kongresie, który miał miejsce w Czechosłowacji (Zamek Liblice pod Pragą). Celem stowarzyszenia jest edukowanie społeczeństwa o znaczeniu rolnictwa, wyjaśnianie wielu aspektów związanych z jego rozwojem oraz ułatwianie dialogu między muzeami, instytucjami i badaczami na całym świecie.

AIMA jest filią Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), a obecny plan strategiczny odzwierciedla globalny zasięg stowarzyszenia. Jest ono zarządzane przez międzynarodowy Komitet Wykonawczy, wybierany co 3 lata przez członków AIMA na Zgromadzeniu Ogólnym połączonym z kongresem naukowym. Kolejny 19. Kongres AIMA odbędzie się w Muzeum Angielskiego Życia na University of Reading w Wielkiej Brytanii.

https://www.agriculturalmuseums.org/


powered by