Szreniawa - Pracownicy

Pracownicy

Dyrektor Muzeum – dr Jan Maćkowiak

tel. 0-61 810 76 29
fax 0-61 810 76 42

Z-ca dyrektora ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju – Jakub Zawadka
tel. 0-61 810 76 29
fax 0-61 810 76 42

Z-ca dyrektora ds. muzealniczych – Wojciech Szczepkowski
tel. 0-61 810 76 29
fax 0-61 810 76 42

Główny księgowy – Sylwester Kurowski
tel. 0-61 810 76 29
fax 0-61 810 76 42

Kierownik Działu Upowszechniania – Małgorzata Pietrzak
starszy kustosz
tel. 0-61 810 76 29
fax 0-61 810 76 42

Kierownik Działu Głównego Inwentaryzatora – Maria Walkowiak
starszy kustosz
tel. 0-61 810 76 29
fax 0-61 810 76 42

Kierownik Działu Konserwacji i Renowacji Zbiorów – Lidia Staniek
starszy konserwator
tel. 0-61 810 76 29
fax 0-61 810 76 42

Kierownik Działu Ewidencji i Dokumentacji
Zabytkowego Budownictwa Folwarcznego – Maria Andrzejewska
starszy konserwator
tel. 0-61 8109 781 lub 0-61 8109 780

Kierownik Działu Administracyjnego – Tadeusz Staniek
tel. 0-61 810 76 29
fax 0-61 810 76 42

Kierownik Działu Historii Wsi, Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Anna Grześkowiak-Przywecka
tel. 0-61 810 76 29
fax 0-61 810 76 42

Galeria
<<< >>>